2023 લેપટોપ સહાય યોજના | Laptop Sahay Yojna 2023 |

શું આપ લેપટોપ સહાય યોજના વિશે જાણો છો ??? જો આપ લેપટોપ માટે નાણાંકીય સહાય મેળવવા ઇચ્છો છો તો ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ આ યોજના તમને ચોક્કસ ઉપયોગી થશે. તો આવો જાણીએ…

લેપટોપ સહાય યોજના 2023

આ યોજના અંતર્ગત ગુજરાત સરકાર દ્વારા રૂ. 150000/-ની સહાય પુરી પાડે છે. જેમાં કુલ રકમના 80% ફાળો સરકાર આપે છે જ્યારે બાકીની 20% રકમનો ફાળો લાભાર્થીનો રહે છે.

આવો સમજીએ વિગતે

યોજનાનું નામST કેટેગરી માટે લેપટોપ સહાય યોજના
લેખની ભાષા અંગ્રેજી અને ગુજરાતી
યોજનાનો હેતુંઅનુસૂચિત જનજાતિના લોકોને કોમ્પ્યુટર અથવા લેપટોપ સંબધિત નવો વ્યવસાય શરૂ કરવા નાણાંકીય સહાય
લાભાર્થીગુજરાતના અનુસૂચિત જનજાતિના લોકો
લોનની રકમ રૂ.150000/-
વ્યાજ દર 6%
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટેhttps://chat.whatsapp.com/BTyQzLae4ni0lkiZcrAsFT

Leave a Comment