સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Wednesday, 19 May 2021

TET-1, TET-2, HTAT & TAT New Merit Calculator (Count Your Merit Easily)

TAT Bharti Shixan sahayak bharti Secondary School Jagyao vacancies gserc.in


TET-1, TET-2, HTAT & TAT New Merit Calculator (Count Your Merit EGRANTED SECONDARY Shixan sahayak Bharti.

CLICK HEAR DOWNLOAD


The Gujarat Smart Education App helps the students
The Gujarat Smart Education App helps the studentsTeacher Eligibility Test-1 (TET-1), Teacher Eligibility Test-2 (TET-2), Head Teachers Aptitude Test (HTAT) & Teachers Aptitude Test (TAT) Merit Calculator (NEW), Merit Calculator are given below.

GRANTED SECONDARY Shixan sahayak Bharti.

CLICK HEAR DOWNLOAD CALL LATTER


CLICK HEAR DOWNLOAD


શાળાફાળવણી લીસ્ટ અહીંથી જુઓ


TET-1, TET-2, TAT, HTAT Merit Calculator

Gradu,B.Ed 4yr Elementary


Gradu,B.Ed 4yr Elementary

DegreeMarks/Per.Merit
:00.00
:00.00
:00.00
:00.00
00.00

Download Androaid Application : Click Here

No comments:

Post a Comment