સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Tuesday, 18 May 2021

Listen All India Radio, Aakashvani App.


Listen All India Radio, Aakashvani App.


Listen All India Radio, Akashvani, Cricket Commentary, Vividh Bharati, BBC Radio

All India Radio Akashvani Features

✔ Listen to All India Radio & Akashvani Radio Stations

✔ Listen to Hindi, English, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Odia, Marathi, Gujarati, Bangla, Urdu, Arabic & Nepali FM Radio


app.


✔ Listen to BBC Radio, BBC Hindi Radio & BBC Dinbhar

✔ Listen to Bhakti & Prayers Radio Stations

✔ Listen to National & Regional News in Hindi & English

✔ Listen to Categorized Hindi Music Radio Stations

✔ Listen to Sports Radio Stations

✔ Listen to Live Cricket Commentary in every match days

✔ Also Get Live Cricket Score of Every Cricket Match

✔15+ FM Rainbow Channel

✔10+ Vividh Bharati Live

✔ Listen to Hindi Story, Inspirational Quotes & Many More

All India Radio provide crystal clear & HD sound without any bug. I show many India radio app that not work perfectly so I decided to make this app so install and enjoy.

plan.


How to use All India Radio

Open the app and click on the radio station name which you want start to playing.

How to play All India Radio in background

Simply play any station and click home button and enjoy music/news/cricket commentary and more
*Home button is mostly middle button of mobileHow to stop All India radio

Just Drop down notification bar and click on stop or cross or open the app and click on STOP button (which have top of menu)

Note: All India Radio Akashvani Radio requires a good internet connection to use more conveniently. Make sure you have a good internet connection to use all india radio & Akashvani Radio.

No comments:

Post a Comment