સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Thursday, 20 May 2021

How to Link PAN Card with Aadhaar Card


How to Link PAN Card with Aadhaar Card


The government on Tuesday extended the deadline to link Aadhaar with PAN. The new deadline is 30 June 2020. The decision to extend the deadline was taken due to the coronavirus pandemic. The previous deadline for Aadhaar-PAN linking was 31 March 2020.

There are two ways through which you can link PAN and Aadhaar. These are:
Through the Income Tax e-filing website
Sending an SMS to 567678 or 56161

Linking PAN with Aadhaar through the e-filing website
Visit Income Tax Site
Tick the square if only the birth year in mentioned in the Aadhaar card

Enter the Captcha code. (Visually challenged users can request for an OTP instead of the captcha code. The OTP will be sent on the registered mobile number)
Click on the ‘Link Aadhaar‘ button.

Provide the PAN, Aadhaar number, and name as mentioned in the Aadhaar card
Linking PAN with Aadhaar by sending an SMS
The PAN can be linked with the Aadhaar number by sending an SMS to 567678 or 56161 from the registered mobile number. In order to do so, you need to type UIDPAN<12-digit Aadhaar><10-digit PAN> and send it.

No comments:

Post a Comment