સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Friday, 21 May 2021

Calculate Electricity Bill From Gujarat's Company likeCalculate Electricity Bill From Gujarat's Company like PGVCL,DGVCL,MGVCL,UGVCLCalculate Electricity Bill From Gujarat's Company likeCalculate Electricity Bill From Gujarat's Company like PGVCL,DGVCL,MGVCL,UGVCL

Electricity Bill Calculate - Calculate Your Electricity Bill from Meter Readin


મ્યૂકરમાઈકોસિસ વિશેની માહિતી ¶


Easy renewal processCalculate Bill From Company from Gujarat like PGVCL, DGVCL, MGVCL, UGVCL

Calculate Your Electricity Bill from Meter Reading

- DPC Calculation Option Added
- Detail Bill View Option Added
- More Categories Added for Calculation

App Features
- New UI Design
- Different Categories to Calculate Bill
- DPC Calculation
- App is now supports Gujarati Language
- Know Your Bill Charges
- A1 (Fix) Bill Calculation
- Bill Calculation
- Category included in app for Calculation
- RGP - Rural (RGPR)
- RGP - Urban (RGPU)
- NRGP
- LTMD
- AG - Fix (A1)
- AG - A2, A3,
- GLP, GLP.SL, GLP,.SP
- TMP
- WW.GP, WW.NP
- WW.PR
- WW.MU
Download application

Electricity Bill Calculator is an app to calculate electricity bill based on

consumption of units.
This is an app build for the Customer and Employees for know the bill amount.

This app is Calculate Bill Offline and no internet access required.

Developed by :

J. R. Ranavaya(Vijay Ranavaya)

(Junier Assistant Samana sd/n. Jamnagar Circle) so share on other groups.


No comments:

Post a Comment