સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Saturday, 29 May 2021

Indian Army SSC Recruitment 2021: Apply Online for SSC (Tech)-57 Men and SSCW (Tech)-28 @joinindianarmy.nic.in
Indian Army SSC Recruitment 2021: Apply Online for SSC (Tech)-57 Men and SSCW (Tech)-28 @joinindianarmy.nic.in

Indian Army SSC Recruitment 2021: Apply Online for SSC (Tech)-57 Men and SSCW (Tech)-28 @joinindianarmy.nic.in

Indian Army SSC Recruitment 2021: Indian Army has published a notification for recruitment for grant of Short Service Commission (SSC). Eligible unmarried Male and unmarried Female Engineering Graduates and Widows of Defence Personnel who died in harness for grant of SSC can apply for Indian Army Recruitment 2021 from 25 May to 23 June 2021 on joinindianarmy.nic.in.

Job SummaryNotificationIndian Army SSC Recruitment 2021: Apply Online for SSC (Tech)-57 Men and SSCW (Tech)-28 @joinindianarmy.nic.inNotification DateMay 25, 2021Last Date of SubmissionJun 23, 2021CountryIndiaOrganizationIndian Amry, Indian Army Navy Air Force, Indian ArmyEducation QualGraduateFunctionalEngineering


Indian Army SSC Course will commence in October 2021 at Officers Training Academy (OTA), Chennai, Tamil Nadu. A total of 189 vacancies will be recruited through this recruitment process of which 175 are for SSC (Tech)-57 Men and 14 for SSCW (Tech)-28 .

Important Dates:

Commencement of submission of online application - 25 May 2021

Last Date of submission of online application - 23 June 2021

Indian Army SSC Vacancy Details

SSC (Tech)-57 Men - 175 Posts

SSCW (Tech)-28 - 14 Posts


Widows of Defence Personnel Only - 2 Posts

Indian Army SSC Eligibility Criteria

Educational Qualification:

Candidates who have passed the requisite Engineering Degree course or are in the final year of Engineering Degree course are eligible to apply.

Candidates studying in the final year of Engg degree course should be able to submit proof of passing Engg Degree Examination alongwith marksheets of all semesters/years by 01 Oct 2021 and produce the Engg Degree Certificate within 12 weeks from the date of commencement of training at Officers Training Academy (OTA), Chennai, Tamil Nadu. Such candidates will be inducted on Additional Bond Basis for recovery of the cost of training at Officers Training Academy (OTA) as notified from time to time as well as stipend and pay & allowances paid, in case they fail to produce the requisite degree certificat

Educational Qualification for Widows of Defence Personnel who Died in Harness:

SSCW (Non Tech) (Non UPSC). Graduation in any Discipline.

SSCW (Tech). B.E./ B. Tech in any Engineering stream.


Candidates can check age limit, educational qualification, experience, selection criteria, application process and other details below.

Indian Army Age Limit

Minimum Age: 20 Years

Maximum Age: 27 Years


For widows of Defence Personnel who Died in Harness Only- maximum of 35 years of age

How to apply for Indian Army Recruitment 2021 for SSC Mena and SSC Women Entry ?

Applications will only be accepted online on website www.joinindianarmy.nic.in. Click on ‘Officer Entry Appln/Login’ and then click ‘Registration’ (Registration is not required, if already registered on www.joinindianarmy.nic.in).


Fill the online registration form after reading the instructions carefully.

After getting registered, click on ‘Apply Online’ under Dashboard. A page ‘Officers Selection – ‘Eligibility’ will open. Then click ‘Apply’ shown against Short Service Commission Technical Course.

A page ‘Application Form’ will open. Read the instructions carefully and click ‘Continue’ to fill details as required under various segments - Personal information, Communication details, Education details and details of previous SSB. ‘Save & Continue’ each time before you go to the next segment.

After filling details on the last segment, you will move to a page ‘Summary of your information’ wherein you can check and edit the entries already made. Only after ascertaining the correctness of all your details, click on ‘Submit’


Candidates must click on ‘Submit’ each time they open the application for editing any details.


Indian Army SSC Notification 2021Indian Army SSC Online Application 2021The candidates are required to take out two copies of their application having Roll Number, 30 minutes after final closure of online application on last day
Read More »

DD News Gujarati Recruitment for Various Posts 2021


DD News Gujarati Recruitment for Various Posts 2021


DD News Gujarati has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply for this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below.

DD News Gujarati Recruitment 2021
Job Details:

Posts:

News Reader

News Anchor cum Correspondent

Copy Editor

Broadcast Assistant

Video Editor

Educational Qualification:

Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process:

Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply ?:

Eligible candidates may send their application & necessary documents to the given address in the advertisement.
Last Date: 16-06-2021

Job Advertisement:
Click Here


Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying.
Read More »

Friday, 28 May 2021

see some Fantastic Selfies and photo

 


see some Fantastic Selfies and photo

Today man does not forget to take selfies in any situation, see 11 Dangerous Selfies

Today men do not forget to take selfies under any circumstances. People today seem to be trending to post all the selfies. Many people even take selfies with corpses and share them on social media.

Today we will show you 11 selfies that you will be amazed to see.

These samples are also awesome pictures will make you smile and turn upside down

Today we have brought for you the toppers of Jugaad University. Seeing this, it would seem that these people are not human beings but great human beings. They are locked in their minds. No matter how bad the mood is, laughing at these people's juggling will come.
Photo Editor:

Color photo editor by FaceArt helps you to settle on a selected area of your picture and alter it’s color instantly. Explore all the breath-taking filters for pictures one by one .There are stickers available for each occasion like summer, fathers day.. and new ones are added regularly.


Cute Stickers:

Live cam detects your face and adds the selfie camera effects on to your face. To personalize your photos from your photo gallery, check the awesome animal stickers. Drag cute animal stickers wherever you would like . Use dog ears, dog tongues, emojis or floral crowns. 1000+ stickers including the grime art stickers are here for youSo let's look at 14 different levels of Jugaad pictures, which will make you laugh out loud.

If you have breath, just look at these 10 photos, then don't say no

In today's fast paced life people have forgotten to laugh. People are now giving more importance to work and money. So people don’t even have time to laugh. So we have brought pictures for these people that will make everyone tired. Suddenly new energy will come into you. So let's look at such funny pictures, which will make your stomach ache with a smile.

Today we will show you 11 selfies that you will be amazed to see.

ADVERTISEMENT BY TOP STREAM

Nobody knows that Amitabh Bachchan used to take selfies even in 1990.
Did you know that the first selfie stick was launched by Asha Parekh and Rajesh Khanna in 1970.

Some people believe that the selfie stick started many years ago

TV's cultured Vahurani showed the magic of Husn, people's eyes widened after seeing 10 pictures

What do girls do alone! You will also be surprised to know these 13 works

These samples are also awesome pictures will make you smile and turn upside downFaceArt Selfie Camera: Photo Filters and Effects

Face Live Selfie Camera:

Snap a selfie or video with the funny selfie camera filters of FaceArt. Strike a gorgeous pose and check out the photo filters and effects on your face instantly. Beside the stunning animal filters for pictures there are plethora of selfie camera filters and animal stickers available.

Take your funny selfie with the camera effects flawless with FaceArt makeup. Finally add some grime art stickers and text in several fonts, colors to form your pictures more artistic. This funny selfie camera filters will bring some joy to your life.

PIP Camera Effect:

It is very easy to possess unique pictures with PIP camera filters, a lot of free photo templates and you'll integrate your own pic into those images. See your magnificent picture during a rain drop, in glass bottle, even in an aquarium.Then you'll replace the foreground or background of the pic, apply filters for pictures separately and add marvellous stickers and emojis to surprise your friends.Funny Camera Effects:

Use hilarious face cam effects like unicorn filter to surprise your friends, Take sweet selfies using the dog filters; beside the classic brown dog filter try the sweet dalmatian dog filter with black and white dog ears. Or if you're a cat person, you’ll love the adorable cat filter. Open your mouth while taking a selfie to form the dog tongue appear, Wear cool sunglasses in several styles to measure the summer, freckles effect, angel effect and floral crowns for the sweet selfie. try the cheeky rabbit face or deer face filter.Many people are masters at making selfie sticks.

Even monks think that taking selfies is a turning point in life.

Some of the girls took selfies by taking shots during the earthquake in Nepal.
Read More »

VIVIDH JILLA NA JILLAFER BADLI MATE NA PROVISNAL SENIORITY LIST.VIVIDH JILLA NA JILLAFER BADLI MATE NA PROVISNAL SENIORITY LIST.

Welcome to Testbook - The most trusted exam preparation app for competitive exams. Supported by a community of 1.4 crore+ students, we offer a flawless online coaching experience for all major government exams for FREE. With various sectors such as railways, banking, SSC etc., exams like SSC CGL, SSC CHSL, GATE, CTET, RRB NTPC, RRB GROUP D, RRB JE, SSC CHSL, SBI PO, SBI Clerk, SSC CPO, IBPS PO, DRDO MTS, DRMC, CIL, LIC Assistant Mains, etc., we aim at providing the best learning environment with an end-to-end preparation model. We’ve introduced live coaching, free mock tests, personalized doubts sessions, a dedicated coach and PDF Notes.

UPPER PRIMARY

PRIMARY 

બોટાદ જિલ્લાફેર બદલી સિનિયોરિટી યાદી 2021

જામનગર જિલ્લાફેર બદલી કામચલાઉ સિનિયોરિટી યાદી 2021

સુરત જિલ્લા નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ જિલ્લાફેર સિનિયોરિટી યાદી 2021

પાટણ જિલ્લાની ગણિત વિજ્ઞાન કામચલાઉ સિનિયોરિટી યાદી જાહેર

જામનગર જિલ્લાની કામચલાઉ સિનિયોરિટી યાદી જાહેર

દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાની જિલ્લાફેરની કામચલાઉ સિનિયોરિટી યાદી 2021

ડાંગ જિલ્લાની કામચલાઉ જિલ્લાફેર શ્રેયાન યાદી 202021


પોરબંદર જિલ્લાની કામચલાઉ જિલ્લાફેર શ્રેયાન યાદી 202021

પોરબંદર જિલ્લાની જિલ્લાફેરની ફાઇનલ સિનિયોરિટી યાદી 2021

અરવલ્લી જિલ્લાનું લિસ્ટ નીચે આપેલ છે.

ધોરણ ૧ થી ૫ અગ્રતા સિનિયોરીટી લીસ્ટ
ધોરણ ૧ થી ૫ એકતરફી સિનિયોરીટી લીસ્ટ
ભાષા અગ્રતા સિનિયોરીટી લીસ્ટ
ભાષા એકતરફી સિનિયોરીટી લીસ્ટ
ગણિત-વિજ્ઞાન અગ્રતા સિનિયોરીટી લીસ્ટ
ગણિત-વિજ્ઞાન એકતરફી સિનિયોરીટી લીસ્ટ
સામાજિક વિજ્ઞાન અગ્રતા સિનિયોરીટી લીસ્ટ
સામાજિક વિજ્ઞાન એકતરફી સિનિયોરીટી લીસ્ટ


ગીર સોમનાથ નું લિસ્ટ

ગીર સોમનાથ પ્રોવિઝનલ સિનિયોરીટી લીસ્ટ
ગીર સોમનાથ પ્રોવિઝનલ સિનિયોરીટી લીસ્ટ અંગે લેટર


ખેડા નું લિસ્ટ
ખેડા -નડિયાદ સિનિયોરીટી લીસ્ટ

ખેડા ૧ થી૫ સિનિયોરીટી લીસ્ટ
ખેડા ગણિત-વિજ્ઞાન સિનિયોરીટી લીસ્ટ
ખેડા સામાજિક વિજ્ઞાન સિનિયોરીટી લીસ્ટ
ખેડા ભાષા સિનિયોરીટી લીસ્ટ


નગર શિક્ષણ સમિતિ વડોદરા જિલ્લા ફેર બદલી કેમ્પ માં હાજર રહેવાપાત્ર ઉમેદવારોની યાદ


Download the Testbook app & avail the following:
Free Practice Sets of 50,000+ questions for better revision & practice
Live Classes by renowned expert faculties.
A set of 200+ Govt & Banking Recruitment Exams
3500+ Video Tips & Tricks from Experts
Daily Current Affairs with free downloadable PDF Notes.
Detailed smart analysis based on your performance with pointers to improve
Bilingual: To enable students with the preparations in their preferred language
Night Mode: To ensure nothing stops you with your govt exam preparations
Testbook Pass- Get 12000+ Mock Tests with 4000+ online classes for 200+ exams in TB Pass.
Personal Coach- A Dedicated mentor for each student to ensure proper guidance

Install the Testbook app today & get the latest exam-related updates. Our live classes & online courses are designed to build your confidence.
Read More »

Thursday, 27 May 2021

Invest in Atal Pension Scheme and Post Office Monthly Scheme

Invest in Atal Pension Scheme and Post Office Monthly Scheme and get a pension of 10 thousand per month 2 hours ago 000 75001  Pension of Rs 5,000 is available Post Office Monthly Income Scheme is earning 6.6% interest After the government discontinued the pension facility for employees, people are worried about their retirement and how they will manage their monthly income in old age.providing people with a number of options through which you can avoid financial problems in your old age.

Atal Pension Scheme What is this scheme?. To join the scheme, he needs to have a savings bank account, Aadhaar and active mobile number. How will your contribution be determined? Rs. 1 thousand to 5 thousand per month for pension from Rs. 42 to Rs. 210 per subscriber.  This will happen when the scheme is taken up at the age of 18.

If you have 62 utility accounts, you can deposit up to Rs 4.5 lakh and if you have a joint account, you can deposit up to Rs 9 lakh.  The maturity period in this scheme is 5 years.   He will earn Rs 5,000 per month. Under this scheme, interest at 6.6% is being paid.

સરકારી કર્મચારીઓ નું પગાર ભથ્થું વધવા બાબત

Also, if you invest Rs 9 lakh under a joint account, you will get interested of Rs 59,400 per annum.  If it is distributed evenly in 12 months, it will get a return of Rs 4,950 per month.  How to open an account?  You can open an account by going to any post office at your convenience.  For this, you need 2.  Passport size photo, Aadhar card, Water ID, PAN card, Ration card, anyone photocopy from driving license should be submitted.  Apart from this, address proof has to be submitted.

 Therefore, a monthly income scheme can be a support for your old age.  Apart from this, you can also take advantage of both the schemes if you want.  This will give you about 10 thousand rupees per month.

Read More »

How to Hacked Your Social Media Account useful Tips to aware from it
How to Hacked Your Social Media Account useful Tips to aware from it
Bollywood actress Urmila Matondkar tweeted that her Instagram account had been hacked. He tweeted, ‘My Instagram account has been hacked. They first text, then follow certain steps to verify the account. Then it gets hacked. 'Urmila lodged her complaint in the Mumbai Cyber ​​Cell. A day later, on December 17, at 3 pm, the actress tweeted that her account had been recovered.

This is not the first time a social media account of a celebrity, businessman or political leader has been hacked. Earlier, the Twitter account of PM Narendra Modi's personal website was hacked in September and the Twitter accounts of people like Joe Biden, Barack Obama, Bill Gates and Alan Musk were hacked in July. Even before, there were Twitter accounts of famous people.

Cases of social media hacking have increased worldwide, according to a Statista survey. The social media accounts of 22% of internet users have been hacked. 14% of users have had their account hacked more than once. Avinash Jain, a cyber security expert living in Bengaluru, said that the way to hack every social media account is the same as that of hackers. It provides hackers with two ways to hack.

Hackers benefit from these two mistakes


1. First Technical Flaws

According to experts, you have social media accounts such as Facebook, Twitter and LinkedIn. Users use all these digital platforms to stay connected with people in a social and professional way. These two errors can cause hackers to hack the account. First, if the social media application has any kind of loophole, take advantage of this same technical flow. However, social media companies have a good technical professional team, but hackers still find technical loopholes.

2. Second - Phishing Trap

According to experts, another mistake that hackers take advantage of. There are many ways hackers can hack people's IDs. It is understood that hackers share phishing links from you by calling or texting. As soon as you click on this link, you will be taken to a site that looks like Facebook, Twitter. It will ask you to login. Hackers can easily hack the account ID and password if you become a victim and login. Often hackers can also ask for OTP in the name of changing the privacy setting.

image source: divybhaskar News


Find out if Facebook and Twitter accounts have been hackedFollow these three steps to find out if your Facebook and Twitter account has been hacked. With its help you can know the complete details of the login of the device and the entire history of the account.


How can hacking be prevented?

Experts advise most users to be vigilant to avoid hacking on social media. Avoid sharing your social media account details with anyone, he says. If a call comes to your mobile from an unknown number and he asks you for an OTP, do not give it. Beware of phishing links. Click on the same link that is authentic. Companies should also have regular testing and auditing of its application and infrastructure testing by IT professionals. It should also be reviewed by third party IT companies.ગુજરાતી ડીટેઇલ ન્યુઝ રીપોર્ટ અહિંથી વાંચો
Is there any kind of privacy law in India?

According to experts, there is currently no law on data protection in India. The Personal Data Protection Bill (PDP) was introduced in Parliament by the Ministry of Electronics and Information Technology on 11 December 2019. Which is still pending. However, the NCPI has issued guidelines on privacy. Under this the country's data must remain in the country, it is not allowed to take it out. Also, Europe has enacted a strict law on data protection called GDPR.
Advertising
Read More »

Wednesday, 26 May 2021

Kishan Parivahan Yojna Gujarat 2021


Kishan Parivahan Yojna Gujarat 2021

Kishan Parivahan Yojna Gujarat 2021


The fundamental target of Mukhyamantri Kisan Parivahan Yojana in Gujarat is to empower ranchers to offer their agrarian produce to different spots. This plan will understand the PM Modi's vision of Doubling Farmers Income by 2022.


Gujarat government has begun Kisan Parivahan Yojana 2020-21 for ranchers. Under this plan, govt. will give grant of Rs. 50,000 to Rs. 75,000 for acquiring light burden bearing vehicle. Ranchers may before long have the option to apply online by filling Gujarat Kisan Parivahan Yojana 2020-21 online application/enlistment structure.Gujarat Kisan Parivahan Yojana Apply Online Form 2020-21

The Ministry is actualizing Aajeevika Grameen Express Yojana (AGEY), the sub-plot under Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) to encourage transport offices in the country territories and furthermore give openings for work to individuals from Self Help Groups (SHGs) under DAY-NRLM. The plan was propelled in August, 2017. Be that as it may, the Ministry doesn't have a plan called Gram ParivahanYojana.

Gujarat Vahan Parivahan Yojana 2021

AGEY has the accompanying two targets: 1. To give protected, moderate and network checked country transport administrations to associate distant towns with key administrations and enhancements (counting access to business sectors, instruction and wellbeing) for the general financial advancement of the zone by utilizing the backings accessible inside the structure of DAY-NRLM. 2. To give an elective wellspring of employments to individuals from Self Help Groups (SHGs) and their families under DAY-NRLM by encouraging them to work open vehicle administrations in reverse country regions, as recognized by the States.The plot is as of now being actualized in 18 States and 624 vehicles are operational under the plan .


કેટેગરી 1) નાના/સિમાંત/મહિલા/અનુ.જાતિ/ અનુ.જનજાતિના ખેડૂતોને : કુલ ખર્ચના ૩૫% અથવા રૂ. ૭૫,૦૦૦/- બે માંથી ઓછુ હોય તે


કેટેગરી ૨): સામાન્ય/ અન્ય ખેડૂતોને : કુલ ખર્ચના ૨૫% અથવા રૂ. ૫૦,૦૦૦/- બે માંથી ઓછુ હોય તે
Kishan Parivahan Yojana Gujarat 2021 Official CMO TwitAt last, we trust you like to peruse " data. Continue offering to all ranchers in Gujarat details and every day visit our site for Government plot refreshes. 

Kishan Parivahan Yojna Sahay Rakam (Amount)

I Khedut Portal Gujarat GR / Paripatra
Ikhedut PortalKishan Parivahan Yojna 2020 Official Paripatra PDF


Kishan Parivahan Yojna Online Application


CM also announced Kisan Parivahan Yojana, complementing to Government of India’s Kisan Raila and Kisan Udan schemes. As per budget speech, farmers will get Rs. 50,000 to Rs. 75,000 assistance for light goods carriage vehicle. Rs. 30 crore provision has been made in the first phase to give all benefit to around 5,000 farmers in gujarat.Kishan Parivahan Yojna Sahay Patrata (Eligibility)Nitin patel also announced Gujarat Organic Agricultural University at Halol in Panchmahal district with provision of Rs. 12 crore for FY 2020-21.
Read More »

PalFish Kids Picture Book, Learn English Easily. Best kids' English picture books, Customized learning plan, Free cartoon videos


PalFish Kids Picture Book, Learn English Easily.
Best kids' English picture books, Customized learning plan, Free cartoon videos

Best kids' English picture books, Customized learning plan, Free cartoon videos

PalFish is an online English picture book library for all kids from 2 to 12! PalFish offers kids the best online reading experience. Enjoy the best picture book anytime, anywhere, for free. Read with PalFish, Learn with Fun!

With PalFish, kids can browse countless well-known picture books and enjoy screen time with knowledge and fun.💬What you can learn from PalFish?

* 4000+ high-quality original English picture books from famous publishers 📒📕📗📘📙
* 300+ original cartoon videos with dozens of catego

* Certified Leveled Reading System to cultivate children's interest in reading & language📈
* AI Scoring to help correct kid's English pronunciation✍️
* Customized English Learning Plan, encourage kids to read & learn on a daily basis✅
* Well-designed AI Phonics Course for kids 3-10👩‍🏫

⭐️Download and start the BEST English learning experience Today!

📚Countless well-known picture books
★ Must-read series from famous publishers: Oxford, Cambridge, Scholastic and more
★ Attractive themes for children: Animals, Fairy Tales, Bed Time, Friendship, Love...
★ Classic book brands include: Clifford the Big Red Dog, Magic School Bus, Fafaria.

👓Well-designed Leveled Reading System
★ Scientific leveled reading system designed by professional teaching & research team
★ All picture books categorized into 26 reading levels, suitable for kids 0-12
★ Cultivate kid’s English reading habit via daily learning

🎬300+ Best-selected cartoon videos for children
★ 100+ World-famous kids songs into animated videos
★ Tell a fairy tale through funny cartoons
★ Dozens of video topics are waiting for you

CLICK HERE TO DOWNLOAD PALFISH ENGLISH APP❤️ Subscribe to PalFish VIP to unlock all content, and Ads Free!
For PalFish subscriptions, you can manage and cancel through Management Page on Store.
Read More »

First lunar eclipse of the year LiveFirst lunar eclipse of the year Live


First lunar eclipse of the year
Chandra Grahan today 26 May 2021 live updates: The first lunar eclipse of the year 26 May 2021 means today. This lunar eclipse is going to be special in many ways today. Today the events of supermoon, blood moon and full lunar eclipse will occur together

320px-Blood_Moon_Corrected_Labels


Supermoon and full lunar eclipse have not happened together in the last six years. According to Indian time, the partial phase of the eclipse will start at around 3.15 pm and end at 6.23 pm. The entire duration of this lunar eclipse will be 5 hours 2 minutes. The state of partial lunar eclipse will be 2 hours 53 minutes. While the duration of full lunar eclipse will be 14 minutes.

Chandra Grahan today 26 May 2021 live updates: The first lunar eclipse of the year 26 May 2021 means today. This lunar eclipse is going to be special in many ways today. Today the events of supermoon, blood moon and full lunar eclipse will occur together. Supermoon and full lunar eclipse have not happened together in the last six years.

According to Indian time, the partial phase of the eclipse will start at around 3.15 pm and end at 6.23 pm. The entire duration of this lunar eclipse will be 5 hours 2 minutes. The state of partial lunar eclipse will be 2 hours 53 minutes. While the duration of full lunar eclipse will be 14 minutes.
Chandra Grahan / Lunar Eclipse 2021 today live updates: May 26, 2021 means the first lunar eclipse of the year. Today’s lunar eclipse is very special in many ways. Today the events of supermoon, blood moon and full lunar eclipse will occur together. Supermoon and full lunar eclipse have not happened together in the last six years.

This full lunar eclipse will be seen in East Asia, Australia, Pacific and America. It will also be visible from parts of the Pacific, Atlantic and Indian Ocean. The first lunar eclipse of this year will begin at 2.17 pm and will end at 7.19 pm.

According to a release by the Ministry of Earth Sciences, there will be a full lunar eclipse on Wednesday and it will be visible from parts of northeastern states of India, parts of West Bengal, parts of Odisha and Andaman and Nicobar Islands for some time. A full lunar eclipse is going to be seen for the first time after 21 January 2019.

What time will the lunar eclipse be seen in India today (Date and timing of Chandra Grahan in India)

Just after the moonrise in India, the end of the partial phase of the eclipse will be seen from the northeastern parts of India (except Sikkim), parts of West Bengal, some coastal parts of Odisha and Andaman and Nicobar Islands. According to a report by the news agency PTI, due to cyclone Yas in West Bengal and Odisha, the chances of eclipse may be less. According to Indian time, the partial phase of the eclipse will start at around 3.15 pm and end at 6.23 pm. The entire duration of this lunar eclipse will be 5 hours 2 minutes. The state of partial lunar eclipse will be 2 hours 53 minutes. While the duration of full lunar eclipse will be 14 minutes. Read live updates related to lunar eclipse-
ચન્દ્ર ગ્રહણ જોવા માટે અહીં ક્લીક કરો

01:10: Will you get a chance to see Supermoon Blood Moon in the sky today or not? So let us understand from this map of NASA, in which parts of the world will this amazing event be seen.

01.04 PM: Today’s lunar eclipse will not be visible in most parts of India. This lunar eclipse will be seen in Agartala, Aizawl, Kolkata, Cherrapunji, Cooch Behar, Diamond Harbor, Digha, Guwahati, Imphal, Itanagar, Kohima, Malda, North Lakhimpur, Pashighat, Port Blair, Puri Shillong, Silchar, Sibsagar.

12.26 PM: NASA Earth has tweeted a funny tweet about the eclipse. In one of his tweets, tagging @NASASun and @NASAMoon wrote, you know that we are not used to jumping in between things but this time we are doing exactly that. That is, we are coming between the sun and the moon and this will lead to a full lunar eclipse. NASA Moon also responded immediately to the NASA Earth’s lunar eclipse tweet. NASA Moon wrote, you also always have to be the center of attraction, right?

12.11 PM Today’s moon will be seen in red color. Amazing view will be seen in the sky.

A picture of the lunar eclipse
Super blood moon will be seen today
11.50 AM: What is the difference between today’s supermoon and the rest of the full moon, see NASA’s video-

11.43 AM: What will be the rules of Sutak

The thread of the lunar eclipse usually starts 9 hours earlier. This time Sutak is invalid in India. Therefore, religious and cultural beliefs will not apply to the eclipse. Extra vigilance is not necessary in the manufacture of food because the sutak is invalid in the lunar eclipse. Pregnant women, elderly, children and patients can remain comfortable during this period. They only have to take care of cleanliness. Protect against moisture and damp places.

What is a full lunar eclipse? (Total lunar eclipse)

During the orbit of the Sun, when the Earth comes between the Moon and the Sun, the Moon hides from the shadow of the Earth. During this time, the Sun, Earth and Moon are in direct line of each other. When the Earth comes between the Sun and the Moon on the full moon day, its shadow falls on the Moon. During this time, when we see the moon from the earth, then that part of us is seen black. For this reason, it is called a lunar eclipse.

Super blood moon will be seen today
Today’s moon has been named super blood moon. Since the entire moon will be at the nearest point of the earth today, the moon will be larger today than the moon seen everyday. Today, there is also a full lunar eclipse, so its color will appear in red. Actually, the earth stops the rays of the sun falling on the moon. During the lunar eclipse, the remaining red rays during sunrise or sunset reach the lunar surface through the earth’s atmosphere. Therefore, during the eclipse, the moon starts to appear red to us. This is called the blood moon.CLICK HERE FOR LUNAR ECLIPS
Read More »

Tuesday, 25 May 2021

Online Jobs Search - Job in 48 Hour, Work From Home Online & Earn Money Online

Online Jobs Search - Job in 48 Hour, Work From Home Online & Earn Money OnlineFull/Part Time Jobs ✓ Career Building Tips ✓ Naukri ✓ Professional Networking

Online Jobs Search - Job in 48 Hour, Work From Home Online & Earn Money Online
Online Jobs - Search job online from home and get in touch with company with 48 Hour
Earn Money Online At Home Using Mobile / Laptop In This app you can search job and apply.

Work Online - Jobs in 48hrs, is the best online job search application available, it is an intergrated application containing the best online jobs primarily for every class of persons. With Work Online - Jobs in 48hrs you can apply for a job an within 24 to 48hrs you will be down to work.
Online Jobs,Typing Work, Work From Home and Data Entry This is Online Jobs and Work Search and Job Post, Hire Candidate App Which Help You to Get The Best Work From Home Online Jobs and Earn Money You can apply job Like - DATA ENTRY JOB, TYPING JOBS, Freelancer Work From Home and Also Offline Work, Online Jobs For Students, Earn Money Online, Ad Posting Jobs, Online Form Filling Jobs and SMS sending Jobs,full time jobs & part time jobs online search for free.
Our Unique features allow you to

- Create a resume once and forever. Impress the recruiters at the very start with a resume perfectly adorned with your skills and laurels/achievements.

- Filter & search jobs according to your location, skills & preferences and browse the best jobs offered by top-ranked MNCs and reputed startups in your city.

- Get notified about every job action happening around you.

- Directly connect with recruiters via call or chat and fix your interviews instantly.Job search app Trusted by 6.5M+ users to find full time jobs in India, entry level jobs, graduate jobs, fresher jobs, digital marketing jobs, back office jobs, sales jobs, office admin jobs, IT jobs, accounting jobs, operation jobs, retail jobs and marketing jobs vacancies in multiple fields.

14M+ Interviews facilitated & 35M+ Professional Conversations took place. Search jobs by location, salary, interest and skill. 100% Free & Verified Employers.

Find Jobs in Delhi | Mumbai | Bengaluru | Pune | Jaipur | Ranchi | Ahmedabad | Kolkata | Surat | Hyderabad | Chennai | Lucknow | Kanpur | Chandigarh Tricity | Ludhiana

We have 60,000+ employers. Apply for jobs at multinational companies and small businesses.

Top Companies Hiring ❖Zomato ❖Urban Company ❖Teamlease ❖Swiggy ❖Shadowfax ❖Reliance Jio ❖Quess corp ❖ Grab ❖G4s ❖Delhivery ❖Channelplay ❖Byjus ❖BOX 8 ❖Unacademy ❖Kirloskar ❖Burger King ❖McD ❖Aditya Birla ❖Big Basket ❖Grofers ❖HDFC & many more

Get a Job in 4 Easy Steps
- Download the apna app
- Create & Build your profile (Visiting Card)
- Call the employer directly
- Schedule your interview & get the job

Thousands of Job opportunities at your fingertips.

Find the latest jobs in HR, front office, cashier, graphic designer, business development, medical, technician, welder, cook, driver, hospitality jobs, housekeeping, nurse, security guard, retail courier, biker and rider, clerk, peon, work from home, part time jobs, beautician jobs, delivery boy jobs, civil engineer, carpenter, aircraft maintenance jobs, chemical engineer, AC technician, computer operator, data entry, telecalling & BPO.

CLICK HERE TO APPLY ONLINE.


Search For Job Openings - Search for the local job openings in your city and explore career opportunities. We have 100,000+ job vacancies posted.

Apply For The Jobs - You can apply for jobs by just creating an account on apna. Manage and keep a track of your job applications anytime and anywhere. Apply filters to easily browse and simplify the job search process.

Schedule Interview - Unlike the other apps, on apna, you can schedule interviews directly with the company. Our Trending Groups are rapidly gaining popularity among app users

Job Alerts & Smart Filters Get Job alerts and notifications instantly about new job listings and new career opportunities. Use refined and smart filters to choose from your best interests, you won’t have to worry about applying in the wrong organization & getting your time & efforts wasted

Learn English - This is a fun and easy way to learn English with the community. Totally free! There are daily activities to learn and practice English. This is an interactive, easy way to learn the language and make yourself suitable for better jobs.

Business Group - This group is so active that people have already started finding business partners from the community. There is information sharing on government grants, loans & benefits available for businesses and how to apply. People are talking about crowdfunding, freelancing, online selling, digital marketing business & more. If you are planning to start your own business or you need to find a business partner, you can join or create a new business group.

Government Exam Preparation - This group is for government service aspirants. Users in this community share, practice, & solve questions and test papers for various government exams to prepare for government jobs. This is a highly active group with daily challenges & informative conversations. Learn and solve your doubts and queries. Build your professional network and meet like minded people.

Featured in Money Control, Bloomberg, ET, NDTV, Timesnext, Mint & many more. Turn on job alerts & be the first to apply. End your job hunt today by downloading the apna app. Build a new career & strengthen your professional image by finding the right growth and career opportunities on apna!

Apply for your prime Online jobs and start working within 24 to 48 hours.
Work Online - Jobs in 48hrs, is the best online job search application available, it is an intergrated application containing the best online jobs primarily for every class of persons. With Work Online - Jobs in 48hrs you can apply for a job an within 24 to 48hrs you will be down to work.
There are various aspect of Work Online - Jobs in 48hrs that will work for you almost immediately you are through with your application. With determination of purpose you can achieve you financial excellence with Work Online - Jobs in 48hrs. All you need is purpose of duty and the gargets and you are good to go.
The garget which will be primarily need in order to succeed with Work Online - Jobs in 48hrs include:

* Smartphone.

*Laptop.

*Internet Connection.
*The key features of Work Online - Jobs in 48hrs includes:

$. Online writing.

$. Online surveys.

$. Online Marketing.

$. Online Coding.

$. Instant Cash
Read More »

Learn about 10 room plants suggested by NASA that will increase oxygen and absorb toxins in the air
Learn about 10 room plants suggested by NASA that will increase oxygen and absorb toxins in the air


The most important thing during this period of corona is to stay healthy. So that your body can cope with a coronavirus attack. However, he needs to have strong lungs and he needs clean oxygen-rich air.


So let's learn about 10 room plants that not only increase the oxygen in the atmosphere but are also harmful chemicals like benzene, formaldehyde, xylene, toluene and trichloroethylene.
image source:


The special properties of this plant were discovered by the American space agency NASA after many experiments. NASA's goal was to naturally de-toxify the space station's air. We can now use this plant in our home on the advice of the world's number one space agency.


Find out what these plants are and what their specialties are ...Areca palm, like other plants, releases oxygen into the atmosphere by taking in carbon dioxide. These plants absorb formaldehyde, xylene and toluene present in the air around them.


Care: Areca palms grow well in mild light and in very limited water. Keep four plants up to shoulder height in the house.


Living space: living room


Among the common people it is also called 'Sas Ki Juban'. These plants are known to create oxygen at night. One plant in a room is considered enough for one person. According to NASA, the snake plant also absorbs toxins from the surrounding air, such as benzene, formaldehyde, xylene, toluene, and trichloroethylene.


Care: Snake plants grow well in the sunlight coming from the window. It needs to be watered once a week.


Living space: bedroom


Even easily grown money plants in very low light produce quickly. According to NASA, money plants also absorb toxic chemicals from the atmosphere, such as benzene, formaldehyde, xylene, toluene, and trichloroethylene. Despite these properties the money plant is toxic to children and pets. Eating its leaves can cause vomiting-diarrhea, mouth ulcers. An 18-inch plant is perfect for one person at home.


Care: Money plants do not need direct sunlight. It needs to be watered only once a week.Storage: In any room, but out of reach of children and pets.


One of the most beautiful home plants Garbera Daisy is usually used for decoration. These plants also produce oxygen at night. According to NASA research, these plants absorb benzene, and trichlorethylene from the atmosphere.


Care: Garbera daisies need sunlight. So it should be kept in a place where it can get sun for a few hours. The soil of this plant has to be kept moist, for which it has to be watered regularly.


Living space: Near the window in the bedroom.Chinese evergreen is the most common plant found in people's homes. This slow-growing plant grows well between 18-27 C. It grows even in low light. Its maximum height is 3 feet. These large-leaved plants absorb benzene and formaldehyde from the atmosphere.


Care: It requires less care. It needs to be watered occasionally. Its leaves can be toxic to pets.


Living space: living roomThe spider plant is also known as the ribbon plant. Its height is about 60 centimeters or two feet. The plant also tolerates cooling up to 2 C. However, the best temperature for it is 18 degrees to 32 degrees Celsius. The spider plant quickly absorbs carbon monoxide (CO) and xylene from the surrounding environment. Its leaves are non-toxic to pets and children. That is, it does not harm anyone.


Care: Spider plants need to be watered once a week. Before watering, check whether the soil is moist or not. If there is moisture, water after one or two days.


Living space: bedroom or living roomThe most useful plant in our kitchen window or kitchen garden is aloe vera. The gel extracted from its leaves is used for burns as well as for beauty care. Its gel also has high antioxidant and immunity. It has many medicinal uses in Ayurveda. As well as its leaves absorb the toxins benzene, and formaldehyde found in varnishes, floor varnishes and detergents from the surrounding environment.


Care: It grows well in the sun. It also needs less water


Storage: A window or a place where the sun shines.


Broad Lady Palm is also known as Bamboo Palm. This is a room plant that absorbs the ammonia found in cleaning products. Apart from that the plant also reduces benzene, formaldehyde, xylene and trichlorethylene from the surrounding environment. In this way it not only cleans the air around us but also gives oxygen. It can grow up to a height of 4 meters.

Care: Direct sunlight lightens the color of its leaves. So it needs shade. In the heat it needs to be given enough water. It usually needs to be watered daily.

Living space: At the entrance to the bathroom or in the corner of the living room


અહીંથી વાંચો સંપૂર્ણ ગુજરાતી રિપોર્ટ


The dragon tree is also called the red-headed Dresiminia. It is an evergreen plant. It absorbs benzene, formaldehyde, xylene, toluene and trichlorethylene from the home environment. It can grow up to 2 to 5 meters.


Care: These plants need sunlight. So keep it in a sunny place. Depending on the moisture in the soil, it can be watered.


Storage: Keep in a balcony or living room where the sun shines.


 
Weeping Fig is a much-loved room plant since the Victorian era of the Maharaja. In natural conditions it can grow up to 20 meters. In fact, its roots just come out of its trunk, when this root reaches the hanging ground, it becomes an extra root itself. It absorbs formaldehyde, xylene and toluene present in the air of the house. It rapidly absorbs carbon dioxide and releases oxygen.


Care: Its roots spread quickly in the pot or soil. It can damage a garden or a clay pot. It can cause allergies to pets. The plant also needs rest so it usually dries out in the winter, although it does not need watering or fertilizing.
Read More »

Monday, 24 May 2021

ગુજરાત: કોરોના બાદ ‘મ્યૂકર માઈકોસિસ’ અને હવે દર્દીઓને ‘ગેંગરીન’નો ખતરો

 

ગુજરાત: કોરોના બાદ ‘મ્યૂકર માઈકોસિસ’ અને હવે દર્દીઓને ‘ગેંગરીન’નો ખતરો
ગુજરાત: કોરોના બાદ ‘મ્યૂકર માઈકોસિસ’ અને હવે દર્દીઓને ‘ગેંગરીન’નો ખતરોગાંધીનગર: કોરોના બાદ
જીવલેણ મહામારી બ્લેક ફંગસ અર્થાત “મ્યૂકર માઈકોસિસ” બાદ હવે ગુજરાતમાં વધુ એક ગંભીર બીમારીનો ખતરો ઉભો થયો છે. આ રોગનું નામ છે ગેંગરીન, જેના દર્દીઓની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. ગેંગરીન એક એવો રોગ છે, જેમાં દર્દીની નસોમાં લોહીના ગઠ્ઠા જામવા લાગે છે. જેના પગલે શરીરના જે-તે અંગને કાપવાની ફરજ પડે છે.
કોરોનાની સારવાર કરાવી ચૂકેલા દર્દીઓ સાથે હવે આવી જ સમસ્યા આવી રહી છે. અમદાવાદમાં એવા કેટલાક કેસો સામે આવ્યા છે, જે હાલમાં જ કોરોનાથી સ્વસ્થ થઈ ચૂક્યાં છે. હવે તેમને હાથ-પગમાં દુ:ખાવાની ફરિયાદ છે. તાજેતરમાં ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા જિલ્લાના ભાભરમાં રહેતા 26 વર્ષના હીરજી લુહારને ગેંગરીન થયા બાદ તેમનો એક પગ કાપવો પડ્યો હતો.

અમદાવાદના વેસ્ક્યૂલર સર્જન ડૉ મનિષ રાવલના જણાવ્યા મુજબ, દર્દી કોરોનાથી સંક્રમિત હતો અને લગભગ બે અઠવાડિયા પહેલા જ રિકવર થયો હતો. જો કે પાછળથી અચાનક તેના પગમાં દુ:ખાવો ઉપડ્યો હતો

આ દુ:ખાવાને દર્દીએ ગણકાર્યો નહતો, પરંતુ પાછળથી પગ સુન્ન પડી જતાં તેને હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જો કે હોસ્પિટલમાં દાખલ થવા સુધીમાં ઘણો જ વિલંબ થઈ ચૂક્યો હતો, કારણ કે ગેંગરીન આખા પગમાં ફેલાઈ ચૂક્યું હતું. આખરે નાછૂટકે દર્દીનો જીવ બચાવવા તેનો પગ કાપવો પડ્યો.

ગેંગરીન એક એવો રોગ છે, જેમાં શરીરના કોઈ અંગમાં ગાંઠ થઈ જતાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન રોકાઈ જાય છે. ઘણાં સમય સુધી આ સ્થિતિ રહેવા પર શરીરનું એ અંગે બહેરુ થઈ જાય છે અને એવામાં આ ભાગને શરીરથી અલગ કરવો પડે છે.

જો કે આ રોગ કોરોનાની પહેલા આવેલો છે અને તેનો ખતરો મુખ્યત્વે ડાયાબિટીશના દર્દીઓને વધારે હોય છે. જ્યારે સુગર લાંબા સમય સુધી અનિયંત્રિત રહે છે, તો શરીના કોઈ પણ અંગ પર ગેંગરીન થઈ શકે છે.

Read More »

How to Find Vaccination centre Near meHow to Find Vaccination centre Near me

WhatsApp has introduced a new feature in India that will help its users find the Covid-19 vaccination centre nearest to them. The messaging app will make use of a chatbot for the same, developed in collaboration with several health partners that will operate this, and some more of such helplines.

The development was shared recently by WhatsApp head Will Cathcart through a tweet. Expressing concern over the tough times being faced in India, Cathcart announced WhatsApp's ongoing efforts to support Covid-19 related helplines on WhatsApp for its 
The functionality has been added under WhatsApp's MyGov Corona Helpdesk chatbot. To recall, the chatbot was launched early last year as the world faced the Covid-19 pandemic for the first time. Over time, the Facebook-owned chat app has added to its functions, which now includes information on the nearest Covid-19 vaccination centre.


Navigate your world faster and easier with Google Maps. Over 220 countries and territories mapped and hundreds of millions of businesses and places on the map. Get real-time GPS navigation, traffic, and transit info, and explore local neighborhoods by knowing where to eat, drink and go - no matter what part of the world you’re in.

well as people with serious conditions in the third phase.

ગુજરાતી માં સંપૂર્ણ ન્યુઝ રિપોર્ટ

CLICK HEAR OFFICIAL NEWS

Get there faster with real-time updates

• Beat traffic with real-time ETAs and traffic conditions

• Catch your bus, train, or ride-share with real-time transit info
• Save time with automatic rerouting based on live traffic, incidents, and road closure
Discover places and explore like a local

• Discover local restaurant, events, and activities that matter to you

• Know what’s trending and new places that are opening in the areas you care about

whatsapp helpdesk પર જવા અહિં ક્લિક કરો

• Decide more confidently with “Your match,” a number on how likely you are to like a place

• Group planning made easy. Share a shortlist of options and vote in real-time

• Create lists of your favorite places and share with friends


• Follow must-try places recommended by local experts, Google, and publishers

• Review places you’ve visited. Add photos, missing roads and places.


Link For Vaccination Registration:- https://selfregistration.cowin.gov.in/

🆕 વેકસીન માટે કેવી રીતે રજિસ્ટર કરવું અહીં જુઓ વિડીયો

More experiences on Google Maps
• Offline maps to search and navigate without an internet connection


• Street View and indoor imagery for restaurants, shops, museums and mor
• Indoor maps to quickly find your way inside big places like airports, malls and stadiums
Read More »

Sunday, 23 May 2021

GSEB SSC – HSC duplicate marksheet Online Form Process 2019.
GSEB SSC – HSC duplicate marksheet Online Form Process 2019.


GSEB SSC – HSC duplicate marksheet Online Form Process 2019.


How can apply for a SSC – HSC duplicate marksheet Online or passing certificate by going to the Gujarat State Board’s, If available, carry a xerox copy of the marksheet or certificate. After you pay the charges, you will be given a receipt stating the details of your application.
TAMARI MARK SHEET KHOVAI GAI CHHE.?
TO HAVE DUPLIKET Marksheet
SEB DVARA AA DUPLICATE MARKSHEET MERVA NI PROCESS MARGDARSIKA JANAVEL CHHE.
1.Duplicate Marksheet Forms – Stanadard 10 – 12
I. Dhoran 10 na duplicate certificate medavavani process


First, tamari school ni mulakat lo. Mulakat leti vakhate tamara darek educational certificate ni xerox jarur thi lai jasho. Jem ke Khovayeli marksheet ni copy(jo hoy to), Examination receipt athva anya darek document je dhoran 10 ne lagato hoy. Tyar baad temni pase thi Duplicate marksheet mate nu Application form medvo. Jene sampurn yogya rite bhari , sahi sikka karavi GSEB, Vadodara ni office ni mulakat lo.
Address :
GSEB,
Near Jayratna Building,
Maratha Mahollo, Navapura Vadodara,
Gujarat 390001
Phone : 0265 243 3245
Normally Fees 25 Rs chhe ane bane tya sudhi tamane same day Duplicate marksheet madi jashe.
II. Dhoran 12 na duplicate Marksheet/ Certificate/ Migration Certificate  process.
1. First download Application Form & Read important Instrunction carefully : For Duplicate HSC Marksheet , For Duplicate HSC Certificate, For Migration Certificate
2.SSC – HSC duplicate marksheet Online Uparokt form bharine Principal na sahi sikka karavine niche aapel address par jaruri documents sathe pahochi jao.
Address :
Gujarat Madhyamik ane Uchchatar Madhyamik Shikshan Board,
Sector 10-B, Juna Sachivalaya Pase, Gandhinagar-382 010
Fees : Form fee rubaru bharine board ni kacheri mathi matra 3 kalak ma Marksheet/ Certificate/ Migration Certificate madi jashe.
Check Latest Goverment News
– Get Duplicate HSC Marksheet/Certificate/Migration Certificate by Post :
HSC ni duplicate marksheet – Certificate aap post dwara pan medavi shako chho. Jena mate niche ni process follow karo.
1.Application form downlaod karo :
1.Download Duplicate HSC Marksheet Or Duplicate HSC Certificate 2. Download Migration Certificate
2.Yogya rite form bharine, Principal na sahi sikka karavo.
3.Form ma lakhel amount no koi pan Nationalised Bank no DD ” Sachiv Shri, Gu.Ma. ane U.Ma.Shi.Board, Gandhinagar ” Payable at Ahmedabad no kadhavo.
4.Nichena address par Application form ane DD Post dwara mokali aapo.
Address :
Adhikshak, C-5 Shakha, Gujarat Madhyamik ane Uchchatar Madhyamik Shikshan Board, Sector 10-B, Juna Sachivalaya Pase, 
SSC – HSC duplicate marksheet Online
2.Other Application Forms :
I. How To Get Eligibility Certificate (Yogyata Pramanpatra) – For Std 10th Students : Download
II. Attested Form : Download
TET – I,TET – II ( Language/ Maths- Science / Social Science ),HTAT D.El.Ed. Exam,C.P.Ed, Scholarship } Duplicate Marksheet
SEB Dvara Liye Jane Vali { TET – I,TET – II ( Language/ Maths- Science / Social Science ),HTAT D.El.Ed. Exam,C.P.Ed, Scholarship } Exam Ki Duplicate Marksheet Nikalne Related Info.
Read More »