સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Friday, 2 April 2021

The good news: Buy an LPG cylinder for Rs 809 for only Rs 9, get this benefit till 30th


The good news: Buy an LPG cylinder for Rs 809 for only Rs 9, get this benefit till 30thThe price of LPG cylinder has been cut by Rs 10. Then in Delhi, Paytm has come up with a bumper offer for customers to buy a 14.2 kg LPG gas cylinder without subsidy. Under this offer, customers will get a Rs 809 cylinder for just Rs 9.

Know what this offer is?

Paytm has launched a cashback offer. In this cashback offer, if a customer books a gas cylinder, he can get a cashback of up to Rs 800. Let us inform you that this offer of Paytm will be valid till April 30, 2021. That is, you have a good opportunity to buy LPG throughout the month.What to do to get the offer

If you want to take advantage of this offer, first of all you have to download Paytm App on mobile. Then you have to book the cylinder from the gas agency. For that go to Show more in Paytm app and click. The Recharge and Pay Bills option will appear later. Go here and select your gas provider. You must enter the FIRSTLPG promo code before booking. You will receive a cashback sketch card within 24 hours of booking. This sketch card must be used within 7 days.

Free LPG connection will change the rule

The government plans to provide LPG connections soon and may change the subsidy structure. The Ministry of Petroleum offers free LPG connections to people living below the poverty line under the Ujjawala scheme. The central government has announced 1 crore new gas connections this year. But now the advance payment model of oil marketing companies may change. Will change the structure of the subsidy for it. According to the report, the Ministry of Petroleum is working on two new frameworks of subsidies.

No comments:

Post a comment