સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Wednesday, 7 April 2021

Smart phones and TVs for only one rupee. MI's Fenfest Sale is underway.Cell:Smartphones and TVs will be available for Rs 1 at the Mi Fan Fest 2021 sale, with discounts of up to Rs 12,000 on audio devices.


The sale will start on April 8 and run until April 13
You will get a discount of Rs 4499 on the purchase of Mi Air Purifier 3 and smartphones
Xiaomi has announced the Mi Fan Fest 2021 sale on its website and Mi store. The cell will start tomorrow, April 8 and run until April 13. Smart TVs, smartphones, laptops and accessories can be purchased at the cell. This cell also has a popular 1 rupee flash cell. It will be held daily at 4 p.m. during the cell. It can take advantage of Mi 10i, Mi TV 4A 32 Horizon Edition, Redmi 9 Power, Mi Neckband.

You will get these offers and discounts

The sale offers discounts of up to Rs 12,000 on smartphones, laptops and audio devices. You will get a discount of Rs 4499 on the purchase of Mi Air Purifier 3 and smartphones.
The sale will get a discount of Rs 13,000 on Mi Notebook Horizon 14. Mi 10T Pro smartphone will get a discount of Rs 13,000.

Up to Rs 13,000 discount will be available on Horizon Edition at the sale

Discount of Rs 8000 on Redmi Note 9 and Rs 4000 on Mi TV 4A 43 inch TV. Also Redmi earbuds S can be purchased with a discount of Rs 1100. Redmi Note 9 will get a discount of Rs 8000
Apart from this, various offers will also be available on debit and credit cards of HDFC, Axis Bank and ICICI Bank.
You will find good information in the post given here. You can see in the post given here that you have been informed about MI's Fan Fest. We also bought a smart phone or a TV from this cell for 1 rupee. You may find this post very useful. If you like this post, you can comment on it and send it to people.

No comments:

Post a Comment