સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Wednesday, 14 April 2021

Here are 5 Cheapest Broadband Plans for Work / Home from Work, High Internet Speed at Low Cost

Here are 5 Cheapest Broadband Plans for Work / Home from Work, High Internet Speed at Low Cost

બ્રોડબેન્ડ

Amid rising corona cases in the country, a lockdown-like atmosphere has once again arisen. Most companies have resumed work from home. Online classes have also started in schools in view of the growing case of corona. Everyone in Teva wants to have an internet connection at home. Learn about the 5 cheapest broadband plans on the market right nowBSNL 449 Fiber Basic Plan
State-owned telecom company BSNL is currently offering a superb broadband connection for just Rs 449. In this plan the user gets a total of 3300 GB of data at a speed of 30 mbps.Excitel 399 Broadband Plan
You can also consider Excitel if you want to get a cheap broadband connection. The company offers you a great internet connection for just Rs. However for this plan you have to take a one year subscription.

બ્રોડબેન્ડ


499 plan of Airtel Xtream
Telecom company Airtel is also providing broadband connections in almost all the cities of the country. You can think of Airtel's Rs 499 plan. In this plan users get a speed of 40 mbps. Unlimited calling is also being offered.Jio Fiber's Rs 399 plan
Geo is also offering a cheaper internet plan at the moment. In the Rs 399 plan you get a speed of 30 mbps. Also OTT benefits are being given.


Jio's Rs 699 plan
JioFiber also offers you a Rs 699 plan. The company offers speeds of 100mbps in this plan.

No comments:

Post a Comment