સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Friday, 9 April 2021

GLPC Recruitment for 392 Assistant Project Manager & Taluka Livelihood Manager Posts 2021 (OJAS)
Gujarat Livelihood Promotion Co. Ltd. (GLPC Ltd) Recruitment for 392 Assistant Project Manager & Taluka Livelihood Manager Posts 2021 (OJAS)
Total Posts: 392 Posts

Posts Name:
• Assistant Project Manager- State: 13 Posts
• Assistant Project Manager- District: 58 Posts
• Taluka Livelihood Manager: 75 Posts
• Assistant Project Manager- Taluka: 246 Posts
Total Posts: 42 Posts

Posts Name: Fireman cum Driver, Class-3

Educational Qualification, Fee & Other Details: Please Read Official Notification.

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through the official Website.


Notification: Click Here

Apply Online: Click Here

Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 08-04-2021
• Last Date for Submission of Online Application: 22-04-2021

If you like this post and you find this post useful, you can send this post to people. You may find this post very useful. You will like this post and people will find this post very useful. You need this post to like it. This post will work for you. If you like this post, you can send this post to people.
If you want to know the information of this job post, you can let us know in the comments. You may find this post very useful. If you like this post, you need to send this post to people. You will find this post very useful and people But this post will come in handy.

If you want to know other information like this post, you can let us know in the comments. You will find other posts like this post. If you like this post, you can send it to people.

No comments:

Post a Comment