સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Friday, 2 April 2021

Container falls on car, 4 killed:Truck driver loses balance after overtaking during overtakContainer falls on car, 4 killed:Truck driver loses balance after overtaking during overtake

Four people were killed in a horrific accident in Rajasthan's Pali district on Friday morning. During the overtake, the oncoming truck lost control and lost control.As a result, two containers loaded on the truck overturned. One container overturned on a moving car while the other container fell on the road. The car was crushed when it fell on a heavy container car. Four people, including a couple traveling in a car, died on the spot.
ગુજરાતી માં વાંચો ન્યૂઝ


According to police, the incident took place near Balarai at 8.30 am. 4 people from Jodhpur were going to Sirohi in a car in the morning.


There were one woman and three men. An open truck was passing in the same direction. It was loaded with two heavy containers.
The container was full of marble. The truck driver tried to overtake at speed. Just then he saw another truck coming from the front and lost his balance in panic. This caused both containers loaded on the truck to overturn. One of the containers fell on the car.The container was moved from the JCB
The car was crushed between heavy containers. Police went to the spot and removed the container with the help of JCB. Manoj Sharma, Ashwini Kumar Dave, his wife Rashmi and Buddharam Prajapat were killed while traveling in the car. Each of these people lived in Jodhpur.

This is not to scare you but to explain to you what you should do at such a time. If you like this post, you can let us know by commenting. If you don't like this post, you can let us know by commenting. Feel free to share this information with your family and friends

No comments:

Post a Comment