સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Friday, 9 April 2021

Babal to wear of masksTwo viral VIDEOs in two districts.

Went to Sabarkantha province with bubble mask

A scuffle between police and locals over the mask

The case came to a head after the police recovered the fine

The bubble was found wearing a mask in Sabarkantha province. There was a quarrel between the police and the locals about the mask. Police were busy collecting fines. There was a commotion because the young man did not have money. Police have been charged with involvement in the ransom. That means locals have been accused of misconduct by the police.

Watch Video 

Many videos of traffic police grandfathers are coming in this direction. And sometimes people even argue the wrong way. Similarly, a quarrel between traffic police and a biker near Kanka Lake in Lunawada in the Mahisagar district has gone viral. In which the police swear to go. So the person in front is making the issue bigger.
You may find this post very useful. If you like this post, you can send this post to people. You may also like the video given in this post. You will love watching this video and they will also like this video. You will love watching this video. If you like the information about this post, you can send this post to people or you can send it to your family members.
If you like the information of this post, you can follow this post. If you like the information of this post and you want to know the information of this other post, you can visit our website through this information and everyone can read this post. We can also send this information to people. If you want to see this information, you can let us know. You can also let us know if you have any other information.

No comments:

Post a Comment