સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Friday, 16 April 2021

A fire broke out in a steamer restaurant in Rajkot, 5 firefighters rushed to the spot, burnt to death before the fire was brought under control.

Fierce fire:A fire broke out in a steamer restaurant in Rajkot, 5 firefighters rushed to the spot, burnt to death before the fire was brought under control.

Restaurant burnt down.

The cause of the fire was intact, causing panic among the employees

A huge fire broke out in a restaurant on Ring Road-2 in Rajkot. Upon learning of the incident, 5 firefighters rushed to the spot and doused the fire with water. But before the fire could be contained, the entire restaurant was gutted. The restaurant took on a monstrous form as it was built in a wooden steamer.

The cause of the
fire is yet to be ascertained, though the cause of the fire is yet to be ascertained. Police are investigating the cause of the fire. Crowds of people had gathered following the incident. For a while, there was chaos and panic among the employees. However, no casualties were reported in the incident.The fire was devastating.

Read In Gujarati News 

Watch Video

A few days ago, a fire broke out in a peanut godown at Tirupati Industries in
Gondal. A fire broke out in Gondal a few days ago. A fire broke out in a cotton roll factory early in the morning and the fire brigade contained the blaze within hours. Later, a fire broke out in a peanut godown at Tirupati Industries on Umwada Road. Two firefighters from Gondal and one from Rajkot rushed to the spot and put out the fire. Fortunately, no casualties were reported.

No comments:

Post a Comment