સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Saturday, 27 March 2021

Bank Holidays: Banks will be closed for 7 days from today, check this list before leaving home

Bank Holidays: Banks will be closed for 7 days from today, check this list before leaving home


If you have any work related to the bank, you will have to wait till April 4, 2021. The bank will be closed from March 27 to April 4 today. In the meantime, the banks will be open for two days. But these days you can’t work knowingly. Starting today, all government and private banks in the country are on holiday. Now your suspended work will be done next week. It may be mentioned that March 27 is the fourth Saturday of the month, which is a bank holiday in the country. Then comes the bank holiday on Sunday. So banks will be closed on Monday due to Holi.

The bank will be open for business on March 30 and April 3. The bank will not have a holiday on March 31, but business will not take place. As it is the last day of the financial year, customer related transactions cannot take place. In that case you will have to manage the work connected with the banks as per the leave.

બેન્ક

This is the whole list going on

March 27 - Last Saturday
March 28 - Sunday
March 29 - Holi
March 30 - Banks closed in Patna
March 31 - Last financial year
Thursday, April 1 - Odisha Day, closing year of accounts for banks
April 2, Friday - Good Friday
April 4, Sunday - Easter
You can find out through this post that Kaya is the king of the bank in the days. So that you don't have to push the bank on the king's day and you can finish your work in comfort. You may like this post very much.

If you like reading such a post you can let us know. If you find this post good and useful, you can send this post to your family members. Not only that, you can also send this post to your Miotro.

No comments:

Post a Comment