સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Friday, 1 January 2021

Government Jobs:

Indian Coast Guard invites applications for 358 posts of sailors, 10 pass candidates can apply till January 19
The Indian Coast Guard has issued notification for recruitment of 358 posts of sailors. The recruitment will be for Sailor (General Duty), Sailor (Local Branch) and Mechanical. Interested candidates will be able to apply online through the official website till January 19, 2021.

Number of posts: 358

Sailor (General Duty): 260

Sailor (Local Branch): 50

Divyabhaskar News 

Eligibility

Candidates should have passed 10 with minimum 50% from any recognized board or institute. You can see the official notification for more information regarding educational qualification.

Age Limit
The number of candidates applying for these posts should be 18 to 22 years of age till April 01, 2021. This means that candidates born between 01 April 1999 and 31 March 2003 will be considered eligible. ST and SC candidates are allowed 5 years and OBC candidates are allowed maximum 3 years in the age limit.

Income
Selected candidates will get Rs. 21,700 per month as per Level 3 of 7th CPC.

Application Fee

General: Rs. 250
Reserve Category: No Fee

Also Read 

Corona Vaccine Update:


Apply This is how
you can apply online from 5th January to 19th January 2020 through the official website of Indian Coast Guard.

Selection Process

Candidates for these posts will be selected on the basis of written test and physical test.

No comments:

Post a Comment