સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Tuesday, 12 January 2021

Earthquake in Jammu and Kashmir

Earthquake in Jammu and Kashmir:5.1 magnitude earthquake shakes Udhampur, Kishtwar, Doda and Poonch, people rush out of housesThe map was released by the National Center of Seismology after the quake.


The epicenter was reported at around 7.30 pm on Monday in Jammu and Kashmir, with the epicenter 63 km north-east of Jammu Katra and 5 km below the ground. On the Richter scale

The magnitude of the quake was 5.1. No damage has been reported so far.


Shocks have been felt in Udhampur, Doda, Kishtwar and Poonch. People in Kishtwar and Udhampur districts were evacuated to open ground outside their homes during the quake.

This is the second earthquake in
Jammu and Kashmir this year. The second tremor has been felt in Jammu and Kashmir this year. Earlier on January 4, a magnitude 3.5 earthquake shook Bandipora. There were 4 tremors in December last year. 

On December 16, three magnitude 4.4 and 3.7 earthquakes were recorded. A magnitude 3.7 tremor was also felt on December 21.

Read in Gujarati News

Divyabhaskar News


A
tremor was felt in Himachal Pradesh on Saturday. A strong tremor was felt in several areas in Himachal Pradesh on Saturday, January 9. People rushed out of their homes in panic after the quake. 

The quake's magnitude was 4.2. According to the National Center of Seismology, the epicenter of the quake was at Kareri Lake in Kangda around 8.30 pm.

No comments:

Post a Comment