સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Friday, 1 January 2021

CBSE board exam will not be taken online

Exam:CBSE board exam will not be taken online, Education Minister will announce the dates today
The Central Board of Secondary Education (CBSE) is debating to take board exams for Std 10 and 12. Education Minister Dr. Ramesh Pokhryal Nishank will announce the date of these exams at 6 pm today.

He made it clear on social media on Wednesday that the board would not take the exams online. Examination will be conducted following Corona's protocol.

During a conversation with the news agency, the education minister said that the examination would be conducted as per the orders of the home ministry and the health ministry. Our first priority is the safety of students. The government is alert and is taking steps to avoid new strains.

Earlier, he had said that students were confused and confused about taking exams. Once the dates are announced, the discussions of the exam will be cleared.

 I assure every student, teacher and institution that all decisions related to the exam will be taken with your well-being and future in mind.

No comments:

Post a Comment