સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Wednesday, 30 December 2020

Vadali Nagarpalika Drainage Sweeper (Safai Kamdar) Recruitment 2020

 

Unjha Nagarpalika published an official notification for the Recruitment of Drainage Sweeper (Safai Kamdar) posts. Eligible candidates can apply for this recruitment.

You can see more details about this recruitment including number of posts, name of the post, and educational qualification, age limit, selection process, how to apply, etc ... You can also see the official instructions about this recruitment and other important facts here Are e.g.. Important links and Important dates.


Vadali Nagarpalika Recruitment 2020 Job details

  • No. of posts: 24
  • Name of posts: Drainage Sweeper (Safai Kamdar)
Eligibility Criteria:

Educational Qualification

  • Must have to Write and read

Selection Process

  • The final choice may be based on a personal interview.

Important Links:

Advertisement: Click here

How to Apply


Interested and eligible candidates can apply offline by sending an application form through RPAD to the address given below.

Important Dates

Last date for application: 22/01/2021

No comments:

Post a Comment