સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Tuesday, 8 December 2020

UGVCL has published an Advertisement for the below-mentioned Posts 2020

 UGVCL has published an Advertisement for the below-mentioned Posts 2020. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below in the advertisement.
Posts Name :
Vidyut Sahayak (Jr. Engineer-Civil) : 06 Posts
Vidyut Sahayak (Jr. Engineer-Electrical) : 20 Posts
Total No. of Posts: 26
Educational Qualification :
➤Vidyut Sahayak (Jr. Engineer Civil)
Full-Time B.E. (Civil/B.Tech. (Civil) in regular mode from recognized University duly approved by UGC/AICTE with a minimum of 55% in a final year without ATKT.
➤Vidyut Sahayak (Jr. Engineer Electrical
Full Time B.E. (Electrical) / B.Tech. (Electrical) in regular mode from recognized University duly approved by UGC/AICTE with a minimum of 55% in the final year without ATKT.
➤Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Age Criteria: Unreserved Category: 35 years and For Reserved Category: 40 years on the date of advertisement. (08/12/2020)


Application Fees :
➣For General, SEBC Candidates: Rs. 500/- 
➣For ST & ST Candidates: Rs. 250/- 

Selection Process: Candidates will be selected based on written / Online Tests.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through the Official Website.

Important Links :
👉Advt (Jr. Engineer) Civil: Click Here 
👉Advt (Jr. Engineer) Electrical: Click Here 
👉Apply Online: Click Here

Important Dates :
Starting Date Of Apply Online: 08-12-2020
Last Date to Apply Online: 28-12-2020

No comments:

Post a Comment