સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Tuesday, 29 December 2020

TITHI TORAN PDF CALENDER YEAR 2021

Calendar/Panchang With Local Sun/Moon, Tithi, Yog, Chogadiya Calculation.

Finally from makers of Tithi Toran.]

This is a combination of Calendar and panchang


Alaso Read 

Never take a loan from a money lending mobile apps loan, find out the 4 ways companies are cheating


Features:
Covers Vikram, Mahavir, Saka Samvat Details For 2021.

App Features:

✔ 2021 gujarati calendar with panchang

✔ Festivals and Holidays of 2021

✔ Fasting days of 2021

✔ Complete Month calendar view

✔ Daily info on Nakshatra, Tithi and Yoga

✔ Rahukala, Yamaganda and Gulika timings


✔ Shuba Muhurta 2021 dates

✔ sunrise, sunset, moonrise and moonset

✔ Abijith kala and Amrutha kala

✔ Today Horoscope

✔ Monthly Horoscope

✔ Yearly Horoscope

✔ Temples of Gujarat

✔ Complete 2021 calendarsTITHI TORAN PDF CALENDERShows Vinchhudo, Panchak, Auspicious/Inauspicious/Regular Day.

You will find a lot of information and learning information from this web site and share the above information with your friends and you will also find information about government jobs and schemes from this web site.

Share it with as many people as you can and join our WhatsApp group.

You will be updated daily in this website and you will get breaking news and new
information

You may have noticed that this is an application for the army. Even though we say that this application belongs to the calendar,

 you can see things like calendar date, etc. in this calendar. You can install this application and get the Gujarati calendar of your home. You can see everything in it.

If you want to see such a good post and know various information, here is our link. You can click on it and see our posts. You will like our post.

No comments:

Post a Comment