સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Saturday, 5 December 2020

There will be 7610 new recruits in Gujarat Police this year:

 There will be 7610 new recruits in Gujarat Police this year:


Police bharti 2020-21

 New 7610 recruitment will come in Gujarat Police this year,Latest News, jobs Updates, Technology Tips and General Information Updates, remain with us avakarnews Please share with your companions this Post.Click here to book Mission Exam Policebook 2020 online
POLICE CONSTABLE BOOK 2020


New 7610 spaces were approved.
New 7610 Recruitment will Come in Gujarat Police This Year, How much Spacewas allowed for a post??

The Lok Rakshak Recruitment Board has announced a total of 7610 posts of Police Constable, SRP and Jail Sepoy in the Gujarat Police Force.


GS Malik, Chairman, Lok Rakshak Recruitment Board, Vadodara today said that the Lok Sabha has decided to directly recruit for a total of 7610 posts of armed / non-armed, constables, Lok Rakshak men, women, SRP constables and jail sepoys in the Gujarat Police Force. The Rakshak Recruitment Board will soon announce the call for online applications.In Gujarat Police Force, first written examination will be taken in recruitment of armed / non-armed, constable, Lok Rakshak male, female, SRP constable, jail sepoy, in which there will be a question paper of 100 marks.


There will be 7610 new recruits in Gujarat Police this year: New 7610 recruitment will come in Gujarat Police this year

The latter will call the passer for a physical test. 25 marks of the physical test will be given. This time recruitment can be done offline as well as on-line.

No comments:

Post a Comment