સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Tuesday, 29 December 2020

The new map of India was released by the Union Home Ministry.


The new political map comes two days after the state of Jammu and Kashmir was officially bifurcated into the Union Territories of J&K and Ladakh, in line with the August 5 announcement ending the special status of the state under Article 370.

Last week, the Union government appointed serving IAS officer of Gujarat cadre Girish Chandra Murmu as the LG of Jammu and Kashmir, and retired bureaucrat of Tripura cadre Radha Krishna Mathur as LG of Ladakh.

A new map of Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. The new map of Jammu and Kashmir.

 Click Here To Founding Date Download 

With the inclusion of J&K and Ladakh, here is the full list of UTs in India:

1. Andaman and Nicobar
2. Chandigarh
3. Daman and Diu
4. Dadar and Nagar Haveli
5. Delhi
6. Jammu and Kashmir
7. Ladakh
8. Lakshadweep
9. Puducherry
MaruResults APK: Download Now

Complete list of Indian states:

1. Andhra Pradesh
2. Arunachal Pradesh
3. Assam
4. Bihar
5. Chhattisgarh
6. Goa
7. Gujarat
8. Haryana
9. Himachal Pradesh
10. Jharkhand
11. Karnataka
12. Kerala
13. Madhya Pradesh
14. Maharashtra
15. Manipur
16. Meghalaya
17. Mizoram
18. Nagaland
19. Odisha
20. Punjab
21. Rajasthan
22. Sikkim
23. Tamil Nadu
24. Telangana
25. Tripura
26. Uttar Pradesh
27. Utter a khans
28. West Bengal

You can see the different states in this map. You will like this map. You can also see the founding days of different states in it

No comments:

Post a Comment