સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Tuesday, 8 December 2020

Ringtone and Wallpapers App ZEDGE

ZEDGE provides millions of free ringtones, notifications and wallpapers to make your device one of a kind. With ZEDGE ™, your phone is the ultimate conversation starter, turning each call, text, and screen time into an entertaining experience. Join more than 200 million people worldwide who trust ZEDGEAlso read 

Avast Antivirus – Mobile Security & Virus Cleane

NEW Features include:


Icon naming is BACK! Rename your apps anything you choose.


Also, read  Photo Editor is a small but powerful photo editing Android application.


Redesigned upload tool makes adding new content to the app quick and effortless.Personalized Game Suggestions

• Receive personalized game suggestions based on the apps you already use and love


• Browse all of the new and popular game titles specifically selected for you based on your app graph data

ZEDGE APP FILE


• My ZEDGE™ lets you create a single login to access all of your favorite wallpapers, ringtones and icons from any device.
• Add sounds and backgrounds to favorites without downloading.


• Access your ringtones and wallpapers across all your devices with one simple login


• Receive special limited edition holiday personalizations for every occasion from our most popular holidays like Valentines Day, Mothers Day, New Years, Halloween and Christmas plus cool customizations for birthdays, anniversaries, graduations, and more

No comments:

Post a Comment