સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Friday, 25 December 2020

Rajkot Municipal Corporation published a latest Notification on CLEANER CUM JR FIREMAN posts 2020.

 This advertisement is published in a newspaper and this is an official notification of this job. We are checking this advertisement on the official website of Rajkot Municipal Corporation.

Rajkot Municipal Corporation has published the advertisement for the posts of Cleaners CM JR Firemen 2020.. People who are eligible for these posts are filling up the form. For fill up form we have put the link below. 


Also Read 

Mazagon Dock Recruitment 2021


Post name - CLEANER CUM JR FIREMAN

Posts - 25 

Education:- 3 pass only more read on the notification


RMC CLEANER CUM JR FIREMAN Recruitment 2020.

Official Notification:- Click Here

Apply Online:- Click Here

This advertisement is published in the newspaper and this is an official notification of this job. We are checking this advertisement on the official website of Rajkot Municipal Corporation.

Last Date:- 06/01/2021

Government recruitment has been started by Rajkot Municipality in which cleaners firemen are required. So if you want to get this job you can appeal here.

No comments:

Post a Comment