સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Thursday, 3 December 2020

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana

 

PMMVY Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana Gujarat Online Application Form 2020

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana - PMMVY is a maternity benefit programme offered by the government of India under which a cash incentive of Rs. 5,000 is provided to pregnant women and lactating mothers. The incentive is provided for the first living child of the family for fulfilling the specific maternal and child health conditions!


Matru Vandana Yojana Gujarat Benefits

To provide compensation for the wage loss in terms of cash incentives so that the woman can take adequate rest before and after delivery of the first living child. It is a partial compensation which is a part of a plan to provide a total sum of Rs.6,000 on an average to the woman. The remaining cash incentive Of Rs. 1000 is provided under Janani Suraksha Yojana JSY after institutional delivery. 

To Improve health seeking behavior among-st pregnant women and lactating mothers.

How To Apply ?

A beneficiary can apply for the scheme only within 730 days from the date of her Last Menstrual Period MP The LMP Registered in the MCP card will be treated as the Date of Pregnancy under the scheme

Documents Lists 

  1. Duly Filled Application Form 1A
  2. Copy Of MCP Card
  3. Copy Of Identity Proof
  4. Copy of Bank / Post Office Account Passbook

Download Forms 

For First Installment 

For Second Installment 

For Third Installment 

In case of any query or issue related to the PMMVY, please contact on the below mentioned helpline number.

 PMMVY Helpline Number : 011-23382393

No comments:

Post a Comment