સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Saturday, 26 December 2020

LIC Recruitment 2020-21

                 


Life Insurance Corporation of India (LIC) Recruitment 2020-21
 @licindia.in:- 5000 Vacancies. 

The Life Insurance Corporation of India has invited applications from suitable candidates for the post of Insurance Representative. Last date for submission of online application form is 28.02.2021.

SELF DEFENCE TRAINING FOR STD 6 TO 12 GIRLS


Now Interested candidates may apply before the last date. Aspirants may check the Vacancy, Qualification, and Selection Process Details from our website.


Age Limit:

The Age Limit between Minimum 18 Years and Maximum 45 Years for eligible to apply the Insurance Representative Post in Life Insurance Corporation of India.

Qualification:

Candidates must have completed the SSC from a recognized institution or University. And then Candidates can check the experience details from the official Notification.

Also Read 
Gujarat Gramin Dak sevak Recruitment 2021

SSC /10Th

Selection Process:

Written Exam

Interview

Important Dates :-

Last date for application: 28/02/2021

Job announce date: 22/07/2020


Contact Detail :-

Email: swapnil.nawale@licindia.com

Download Notification

Apply Online

How to Apply LIC Recruitment 2020...?

Candidates may go to the official website @ https://rojgar.mahaswayam.gov.in/

Click the Insurance Representative Recruitment Link & read the Instruction Carefully

If you are eligible for the above said post, click the apply link

Enter the aadhar no / Mail ID to Register

Fill the online application form to the required details

Click the submit button to apply the recruitment

No comments:

Post a Comment