સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Monday, 7 December 2020

JMC Recruitment 2020

Jamnagar Municipal Corporation (JMC) Recruitment for Fireman cum Driver cum Pump Operator & Fireman - Driver - Pump Operator Posts 2020
Jamnagar Municipal Corporation (JMC) has published an Advt. for the below mentioned posts. Eligible Candidates, Age Limit, Educational Qualification, Selection Process, Application Fee and how to apply are given below.


An estimated 42 (forty two) vacancies are to be filled in Jamnagar Municipal Corporation Fire Branch for a period of 06 months on a totally temporary basis with a fixed monthly salary of Rs. 11,500/-

Posts Name :

Fireman Cum Driver cum Pump Operator


Fireman Driver - Pump Operator

Total No. of Posts : 42

Educational Qualification : Please read Official Notification for Educational Qualification Details.

Selection Process : Candidates will be selected based on a written exam.

Note : Candidates are suggested to read the official notification before applying.

Important Links :

Advertisement : Click Here

Important Dates :

Last Date : 22-12-2020

No comments:

Post a Comment