સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Saturday, 26 December 2020

Highlights of Gujarati Calendar 2021 - Gujarati Calendar 2021


SELF DEFENCE TRAINING FOR STD 6 TO 12 GIRLS


Entire month see

Panchak and Vinchudo subtleties

Choghadiya

Gujarati Calendar 2021 with All Festival

Gujarati schedule with Chogadia

Hindu Calendar Lander

Gujarati Almanac - Gujarati Almanac

Every day NakshatraRundown of banking occasions
Janmarashi (Moon sign)
Every day warning
Date notices
Amas and Poonam guidance
Panchak and Vichhudo guidance
Kundli - Kundli


Rajkot Municipal Corporation published a latest Notification on CLEANER CUM JR FIREMAN posts 2020.

Kundli in Gujarati
Marriage Gun Milan
Panchang Shubh Muhurat 2021:
Muhurat dates - vivah muhurat, Namakaran, vehicle buy dates, Panchang for marraiage and land buy dates - gujarati schedule muhurat


Panchangam jatagam: Gives nitty gritty Astrology data. Application has Today Horoscope, Monthly Horoscope and Yearly Horoscope - jyothishya panchanga

Much obliged for downloading schedule 2021 gujarati HD and 2021 gujarati schedule

Gujarati Calendar 2021 is additionally called Hindu and Indian 2021. The schedule contains subtleties of the apparent multitude of chronological registries and horoscopes. The Panjaka 2021 schedule application has a rundown of celebrations and occasions for 2021. This application additionally gives insights concerning propitious days, fasting days.

Useful for knowing horoscopes. It is today horoscope, month to month horoscope, yearly horoscope

You will have the option to see the accompanying data in the Gujarati Calendar application.


Gujarati Calendar 2021 App connect

Download Calendar 2021

Panchang - Tithi, Nakshatra, Yoga, Karan, Var, Festivals, Sunrise, Sunset, Vinchundo, Panchak, Choghadia, Gujarati Kundli, Lagna Gun Milan
Faceboo

No comments:

Post a Comment