સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 94093 54409 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Tuesday, 1 December 2020

Gujarat Tourism Trade Apprentice Recruitment 2020Tourism Corporation of Gujarat Limited - TCGL published an official notification for the Recruitment of Trade Apprentice posts. Eligible candidates can apply for this recruitment.


Job details
No. of Posts: 60
Name of posts: Trade Apprentice
Eligibility Criteria:
Educational Qualification

ITI holders/Diploma holders / Degree/Graduate / Master Degree/ Postgraduate (see details in official advertisement)

Selection Process

Final Selection will be based on academic qualificationImportant Links:

View TCGL Trade Apprentice Advertisement 2020: Click here

Apply Online


How to Apply

Interested candidates can apply only on https://www.gujarattourism.com/forms/apprenticejob_new.html on or before 6:00 pm, 01/12/2020.
Important Dates

Last date for application: 01/12/2020 (till 06:00 PM)

No comments:

Post a comment