સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Thursday, 3 December 2020

Gujarat Anganwadi Bharti 2020 Marit List Declared

Gujarat Anganwadi Bharti Results 2020The Gujarat Ministry of Women and Child Development Recruitment 2020 Latest Vacancy details are available here. There are various Anganwadi Vacancy 2020 in Gujarat. All eligible candidates have to apply online for Anganwadi Recruitment 2020 in Gujarat District Wise before the given closing date from 25th August 2020 to 13th September 2020. Anganwadi Bharti in Gujarat 2020 Online Application Form started for AWW/AWH. !! Click Here To Check Marit List !!


Candidates who are preparing for written test of Supervisor, they can download the syllabus PDF and prepare for written test. Detailed syllabus PDF can be downloaded from the official website of Anganwadi for your respective state. Written Test will be held for 100 marks and question type will be objective with multiple choice type. Aspirants have to choose one correct answer and fill it on OMR sheet.


No comments:

Post a Comment