સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Saturday, 5 December 2020

GTU Teaching and Non-Teaching posts Recruitment 2020c

 

GTU Job Notification 2020

Gujarat Technological University - GTU published an official notification for the Recruitment of Teaching and Non-Teaching posts. Eligible candidates can apply for this recruitment. Important links and Important dates.

Job details

 • No. of Posts: 07
 • Name of posts:
  • Professor – Biotechnology engineering: 01 Post
  • Professor - Mechanical: 01 Post
  • Assistant Professor - Mechanical: 01 Post
  • Assistant Professor - Biotechnology engineering: 01 Post
  • Deputy Registrar: 01 Post
  • Assistant Registrar: 01 Post
  • Senior Clerk: 01 Post
  • Teaching posts
  • Non Teaching posts

Eligibility Criteria:

Educational Qualification

 • Various degree in a related field (see details in official advertisement)

Application Fee

 • Candidates should apply in a separate application for each advertisement. The general category candidates are required to pay a fee of Rs. 500/- through net banking whereas the candidates belonging to EWS, S&EBC/SC/ST/PD are required to pay a fee of Rs. 250/-.

Selection Process

 • The final Selection will be based on a written exam and interview.

Important Links:

Important Dates

 • Advertisement No. 22 to 28 | 2O2O
 • Application start from 03/12/2020
 • Last date for application: 02/01/2021
 • The last date for submitting the print out of an online application along with all the required documents is 08/01/2021 (up to 17:00 hours).

No comments:

Post a Comment