સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Tuesday, 1 December 2020

Forest Department Recruitment for 1128 Forester and Forest Guard Posts in Rajasthan || Apply Online
Rajasthan pole range embark (RSMSSB) has agreed a Notification for the Recruitment of reforest security & Forester 1128 Post. individuals Candidates are involved in the next practice of RSMSSB Forester & woodland shield Recruitment 2020 & utter the mandatory Eligibility Criteria be capable of scan the chubby Notification and operate Online


Total Posts :- 1128


Forester – 87 Posts

Forest Guard -1041 Posts


◆ Important Dates


Start Date for Online Application: 08 December 2020


Last Date for Online Application: 07 January 2021


◆ Educational Qualification


Forest Guard – Applicant must be 10th lecture accepted and realization of Devanagari libretto Hindi and Rajasthan discernment


Forester – Applicant must be 12th class passed and realization of Devanagari Script Hindi and Rajasthan discernment

◆ Age Limit


Forest Guard – 18 years to 24 years


Forester – 18 years to 40 years

◆ Exam Fee


GEN/ OBC Creamy Layer: Rs. 450/-


BC/ OBC Non-Creamy Layer: Rs. 350/-


SC/ ST Candidates: Rs. 250/-


◆ Physical Standard

Candidates Height Chest

Male 163 CM 84-89 CM

Female 150 CM 79-84 CM

Male (ST) 152 CM 84-89 CM

Female (ST) 145 CM 79-84 CM

Important Link


RSMSSB Job Notification:- Click Here


Official Website:- Click Here


Apply Online:- Click Here
◆ How to Apply


Eligible and involved people be able to join for RSMSSB Recruitment 2021 through online type on the authorized website from 08 December to 07 January 2021. They are too requisite to keep details on SSO – sso.rajasthan.gov.in/signin

Rajasthan tree-plant subdivision By Recruitment & 1128 Forester and afforest protection Posts & request Online.

No comments:

Post a Comment