સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Thursday, 3 December 2020

Download FaceApp- All Face Editor


Rrrently people are sharing social media or image of old age on social media. 

Get magazine cover quality for any selfie with just a few taps! Powered by FaceApp AI, the most advanced neural portrait editing technology.

Also read 

Sarkari Yojana All in one PDF file Download in Gujarati


.com/


FAce App Improve ::::


• Hollywood-ready selfies with the Impression filters
• Change hair color and style
• Apply perfect evening or day makeup
• Find your perfect beard/mustache style
• Add a beautiful smile
• Replace background with a single tap

Also read 

Atal Pension Yojna full Detail


Have fun Face App :

• Swap genders
• Change your age
• Add amazing tattoos
Screenshot_4First thing’s first: What is FaceApp?
 If you’ve got a huge photo library, you’ll like this: The app can scan your photo library and pull out only the photos that feature faces.


Solar rooftop Yojana Agency List In gujarat Pdf Download.com/
Oh, you mean what filters does it have? 

 Smile &  Smile 2: This filter will add a smile to the face in the photo.

 Old: This filter will make the face older.
 Female: This filter will give the face female features.
 Male: This filter will give the face male features.


Also read 

Pandit Dindayal Awas Yojana 2020


Screenshot_48

Launch FaceApp.


IMPORTANT LINK ::::

Download Face App from here

The overlay disappears when the app detects a face. Position your face within the overlay.


When you’ve got the framing just right, tap the shutter button. FaceApp will immediately begin to process the photo.

No comments:

Post a Comment