સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Monday, 7 December 2020

BMI Calculator Online Calculate your BMI Online

The Body Mass Index (BMI) Calculator can be used to calculate BMI value and corresponding weight status while taking age into consideration.

Also, read  Hello to some beautiful birds from Gujarat and the world
BMI introduction

BMI is a measurement of a person's leanness or corpulence based on their height and weight and is intended to quantify tissue mass. BMI table for adults

This is the World Health Organization's (WHO) recommended body weight based on BMI values for adults. It is used for both men and women, age 18 or older.


अपने बॉडी मास इंडेक्स की गणना करने के लिए यहां क्लिक करें

What is BMI Calculator?


  • BMI Calculator is a free app that allows you to monitor BMI and the percentage of fat in your body.
  • Ideal weight - app calculates the ideal weight you should gain.
  • To calculate it app uses the D. R. Miller formula.
  • Body fat percentage is estimated from BMI by a formula derived by Deurenberg and co-workers.
  • All measurements use information about your body: gender, age, height, and weight.
  • The app is designed for people of different ages and supports both metric and imperial.
  • Track your BMI and stay healthy!

No comments:

Post a Comment