સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Wednesday, 9 December 2020

Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) Final Answer key for Pediatrician, Medical Officer, FHW, Lab. Technician, MPHW & Pharmacist Posts 2020

Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) Final Answer key for Pediatrician, Medical Officer, FHW, Lab. Technician, MPHW & Pharmacist Posts 2020

Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) has published the Final Answer key for Pediatrician, Medical Officer, FHW, Lab. Technician, MPHW & Pharmacist Posts 2020, Check below for more details.


Final Answer key:

Pediatrician: Click Here

Medical Officer: Click Here

Female Health Worker (FHW): Click Here

Lab. Technician: Click Here

Multi-Purpose Health Worker (MPHW): Click Here

Pharmacist: Click Here

Final Answer key Notification: Click Here

The exam was held on 01-11-2020

Bhavnagar Municipal Corporation is local self-government that came into being under the provisions of the Gujarat Provincial Municipal Corporation Act, 1949 carries out all the obligatory & discretionary functions prescribed thereunder.

No comments:

Post a Comment