સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Saturday, 5 December 2020

Amareli District Employment Office Online Job Fair 2020

 

Amareli District Employment Office Online Job Fair 2020

The City’s Employment Office Has Organized A Recruitment Fair On September 10. The Recruitment Process Will Be Conducted Based On The Vacancies Available To Employers. It Is Not Advisable To Organize A Job Fair By Gathering All The People In One Place Due To The Fear Of Transmission Of Coronavirus. 

L&T Skill Training Institute - Ahmedabad

 Name of the place: -1) Construction Technician (Trainee)

 Qualification: Std. 9 to 12 pass or ITI welder/fitter)


Apply Online: Click Here


 Age: - 15 to 20 years

 Physical criteria - Weight minimum - 30 kg

 Minimum height - 15 cm

 Salary: - AS PER COMPANY RULES

 Note -1) Google Form can be filled from 25/11/2020 to 08/12/2020

 3) Telephonic Interview Date: A telephone interview will be conducted after 08/12/2050.No comments:

Post a Comment