સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 94093 54409 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Tuesday, 1 December 2020

Adhyapak Sahayak Bharti 2020 rascheguj.inwww.rascheguj.in declared Adhyapak sahayak bharti today for year 2020


TOTAL POST FOR Adhyapak sahayak bharti:: 780Commissionerate of Higher Education Recruitment 2020 | Adhyapak Sahayak Bharti 2020 | Rascheguj Adhyapak Sahayak | Commissionerate of Higher Education, Gujarat published Latest Recruitment official notification for the post of Assistant Professor “Adhyapak Sahayak” in Various Faculty like Arts, Commerce, Science, Home Science, Rural Studies, Physical Education, Education, Law, Performing Arts at given below details. Pls Stay with us tet tat guru our website for more updates.Adhyapak Sahayak Bharti 2020: Recruitment advertisement for the posts related to Non-Government Aided College College has been distributed by Professor Sahayak Bharti. Additional details of rascheguj.in Adhyapak Sahayak Bharti 2020 such as age limit, instructional capacity, determination process, application charge and how to apply online are given below the interface.


Important Date for Apply online::start date for Apply online:: 1-12-2020


Last Date for apply online:: 21-12-2020

Higher Education Commissioner, Gujarat has published an advertisement for the following posts. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.


Posts: Assistant Professor (Assistant Professor) (Arts, Commerce, Science, Home Science, Rural Studies, Physical Education, Education, Law, Art Exhibition)


Number of posts: 780


Educational Qualification: Please read the official instruction for educational qualification details.


How to apply: Interested candidates can apply online through the official website.Important Link:::


Apply online official websiteDetail advertisement for adhyapak sahayak bharti


No comments:

Post a comment