સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 94093 54409 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Monday, 2 November 2020

Diwali Crackers & Magic Touch Fireworks

 Celebrate the Diwali festival 2020 with all Types of Diwali games and Diwali Fireworks with Sound.

Diwali Crackers app – The best entertaining app for blasting various crackers, as in real-time. 
May all be well and happy in advance of Diwali and below is an app related to it. You will have fun and it is great and also its information is given below.
Features:

You can blast all types of Virtual Crackers.

Fantabulous Fireworks Simulator with sound effects.

Diwali Crackers – Completely free app to download.


Created with realistic and beautiful animated background
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE APP

 Unlimited Backgrounds:


It's the great time to have fun and to spreading the joy with happiness. Happy Diwali Wishes!!

Light a lamp of love;

Blast a chain of sorrow;

Shoot a rocket of prosperity;

Fire a flowerpot of happiness;

Wish u and your family;

Sparkling Diwali Wishes

You will find a lot of such apps here and for Diwali, I have come up with the information of this special and fun app for you and also the link to install that app is given above.

No comments:

Post a comment