સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 94093 54409 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Monday, 12 October 2020

The big gift given by the finance minister to these employees before Diwali, will be happy to hear the announcement


Finance Minister Nirmala Sitharaman is holding a press conference today on economic issues.  Nirmala Sitharaman said at the beginning of the press conference that she would announce some incentives to boost demand in the economy.  He said the proposals have been specially prepared.  So that demand can be stimulated.  There are several ways to increase costs. 


 Before Diwali, the finance minister has given a big gift to the employees.  Center announces LTC cash voucher scheme  Employees will be able to avail LTC once in 4 years Employees under LTC will be able to travel anywhere in the country Train or airline service will be available depending on the scale and position of the employees The Center has announced LTC cash voucher scheme.


A scheme has been announced to increase consumer spending.  This LTC scheme has been announced for Central Government employees.

The finance minister said that under the LTC cash voucher scheme, government employees would also have the option to get cash after leave endorsement.  He will be paid the cost of buying a product with 3 times the ticket fare, 12 percent, or more GST.  For this only digital transaction will be allowed and the GST invoice will also have to be submitted. 

GUJARATI NEWS REPORT 

 The government hopes that the LTC will help increase the cash voucher scheme's cucumber demand of about Rs 28,000 crore.    Under this, the employee can take 10 thousand rupees in advance.

No comments:

Post a comment