સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 94093 54409 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Monday, 12 October 2020

SSC Recruitment 2020

 

  Recruitment Examination for Stenographer by SSC (Staff Selection Commission) ...

Hello friends, this news has come today and I have come with the information about this government job and below all the information is given and this is a job for 12 pass holders and it is a government job.

Form Bhavan is open from today and if you want to fill it, the link is given below. 

Post: Stenographer Grade C and D

 ::: Important Date :::

 >> Form start date: 10/10/2020

 >> Last date. : 04/11/2020 (23.30)

 >> Last date for online fee payment. : 06/11/2020 (23.30)

 >> Last date of offline currency generation. : 08/11/2020 (23.30)

 >> Last date to pay offline currency. : 10/11/2020 (in working hours of the bank)

 >> Date for computer test. : 29/03/2021 to 31/03/2021

Age

 For Stenographer Grade-C: 18 to 30

 For Stenographer Grade-D: 18 to 27

Qualification: 12 passes

 Application Fees: Rs.100 / -

 Not Fees for SC / ST / X Servicemen / Disabled / Female candidates.

Note: Information about the current location is not posted on the website.

Important Link

More Details

 If the SSC has already filled the form for any recruitment and has the ID password, then the form can be filled using the same ID password, there is no need to re-register.

 ::: Required Documents :::

  •  Photo / Signature
  •  Qualified mark sheet
  •  aadhar card
  •  Mobile number
  •  Email ID
  •  (Mobile number and email ID must be present.)Facebook

No comments:

Post a comment