સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Friday, 2 October 2020

New Course:CBSE launches non-violent communication course on Mahatma Gandhi's 151st birth anniversary, students can register without paying any fee


The Central Board of Secondary Education (CBSE) has started an orientation course on non-violent communication on the occasion of the 151st birth anniversary of Father of the Nation Mahatma Gandhi.

 The board said in a notification that the course was being launched in collaboration with the Gandhi Smriti Darshan Samiti. This course will be completely free, for which no registration fee / course fee will be charged.

Read in Gujarati news    

Study material will be available from October 10.
According to the notification, non-violent communication based on Gandhian values ​​is a powerful tool of effective communication. CBSE has released a link for online registration of this course. 

A separate link is provided for the registration of teachers and school principals, while students can register through a separate link. Students and teachers registering for the course will be given an online link of study material from October 10. Also, a live webinar will be organized for this.

No comments:

Post a comment