સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 94093 54409 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Tuesday, 13 October 2020

Fake News Exposure:Modi government is providing homeless employment to the unemployed in Navratri? Know the truth of the message that is going viral

What is going viral: It is being claimed on social media that the Modi government is providing home-based employment on the occasion of Navratri.

A link is also being shared with the viral message. People are being told that the benefit of this scheme can be availed by clicking on this link and applying it.

What is the truth?

  • We did not find any such information on the internet, which confirms that the Modi government has announced to give homework to people during Navratri.
  • We did not find any update on the official website of the Ministry of Labor and Employment.

The claim has been called a fake by the official Twitter handle of the Government of India, PIB Fact Check.

You will get all the information about government schemes and job information from here and share this with your friends too.

No comments:

Post a comment