સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 94093 54409 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Tuesday, 13 October 2020

Breaking: SBI's online banking services shut down, ATMs still working, 6 crore customers tweaked today

Breaking: SBI's online banking services shut down, ATMs still working, 6 crore customers tweaked today
Friends, there is fresh news and there is a nexus related to the bank. Below is the information given to you in the area.

However, ATMs and POS machines were not affected. Normal service will resume soon. The bank said customers are facing difficulty in using online banking services due to connectivity issues.

The SBI further said that the services would be restored before noon. Many SBI customers have reported this on the micro-blogging website Twitter.

 Also read  MSU Baroda Recruitment 2020

CLICK HERE TO GUJARATI 

Another user said he had been having problems using the online banking website and UPI since yesterday.

Let me tell you that SBI has a presence in more than 30 countries. More than 66 million SBI customers use mobile banking and ATM facilities. 

Along with this news you will find other very useful and necessary information from this web and you will also find information about government jobs and schemes here and share it with more and more people and this information will also work and share it with your friends.

No comments:

Post a comment