સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Thursday, 22 October 2020

10 tremors in 6 hours in Saurashtra-Kutch, Lalpur in Jamnagar, Dudhai in Kutch and Porbandar thunderstorms

Earthquake:10 tremors in 6 hours in Saurashtra-Kutch, Lalpur in Jamnagar, Dudhai in Kutch and Porbandar thunderstormsSymbolic image

The quake affected people in some parts of the city
An earthquake measuring 2.4 to 1.7 on the Richter scale was felt


In Saurashtra-Kutch, people rushed out of their houses after 10 earthquakes in 6 hours. 7 near Porbandar, 2 in Jamnagar's Lalpur and 2 in Kutch. The quake, however, did not cause any damage to the city. A magnitude 2.4 to 1.7 earthquake was felt in Jamnagar and Porbandar.

8 tremors were recorded in Porbandar

Time Intensity
12.39 2.1
12.34 2.4
1.26 2.4
2.07 2.0
2.13 1.7
2.54 2.9
2.59 2.9
6.21 2.4


2 tremors were reported in Lalpur of Jamnagar

Time Intensity
2.59 2.1
2.21 1.9


A
4.8 magnitude earthquake shook Rajkot on July 16. A 4.8 magnitude earthquake shook Rajkot on July 16. People who felt the tremors rushed out of their houses. The epicenter was reported at 22 km from Rajkot. The quake was felt in Kotdasangani taluka of Rajkot. The early morning quake had created an atmosphere of fear among the people. Locals rushed out of the house. The quake lasted for about 4 seconds.

Read in Gujarati news 

A
magnitude 2.4 earthquake was felt in Rajkot on February 10. A magnitude 2.4 earthquake shook Rajkot on February 10. This was the longest-running earthquake in Rajkot, but on the 21st day, another mild tremor was felt. The similarity between the two was that they originated from the same AP center. The AP center was inspected only 3 km from the 10th AP earthquake center. Was found to be far away. Saurashtra has been experiencing frequent tremors for the last three months.

No comments:

Post a comment