સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Wednesday, 1 July 2020

Gandhinagar / All The Universities Of The State Will Take The Final Year Examination, Education Minister Bhupendrasinh Chudasama Announced.

Gandhinagar / All the universities of the state will take the final year examination, Education Minister Bhupendrasinh Chudasama announced.

Source- Divya bhaskar News

The cabinet meeting held today decided to hold final year examinations in all the universities in the state. Education Minister Bhupendrasinh Chudasama announced the examination. It is to be mentioned that Gujarat Technological University (GTU) examination is to be held from tomorrow in the difficult times of Corona.

IMG_20200701_143822

Education Minister Bhupendrasinh Chudasama had announced that the final year examinations of all the universities would be held this year. Students were also given options to take the exam.

GTU will start tomorrow GTU's final year exams will start from tomorrow. Examinations will be held at about 350 centers. Corona will be followed by an examination with a system of social distance and mask sanitizer issued by the health department. At the same time examination will be conducted with police protection.

READ DIVYABHASKAR NEWS

Gandhinagar / All the universities of the state will take the final year examination, Education Minister Bhupendrasinh Chudasama announced

Here you will find today's breaking news and you will find information like jobs, government plans and new ones here.

No comments:

Post a comment