અટલ પેન્શન યોજના Atal Pension Yojana APY

અટલ પેન્શન યોજના 

Atal Pension Yojana 

અટલ પેન્શન યોજના ફોર્મAtal pension yojana-Atal pension yojana in gujarati-ટલ પેન્શન યોજના pdf-Atal pension yojana calculator

  આજે ભારત સરકાર દ્વારા અમલમાં આવેલી અટલ પેન્શન યોજના વિશે વિસ્તૃત માહિતી રજૂ કરીએ છીએ. દેશમાં ગરીબો, ઓછી સુવિધાવાળા અને અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં કામગીરી કરતા કામદારોને સુરક્ષા આપવા માટે વર્ષ-2015-16 ના બજેટમાં Atal Pension Yojana – APY અમલી બનાવી. આ યોજના પહેલાં સ્વાવલંબન યોજનાના નામથી ઓળખાતી હતી.

ભારત સરકાર દ્વારા જન-ધન થી જનસુરક્ષા હેઠળ ઘણી યોજનાઓ ચાલે છે, જેમાં  પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા બીમાં યોજના અને   પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમાં યોજના વગેરે દેશના નાગરિકોની સુરક્ષા માટે યોજનાઓ ચાલે છે. કેન્‍દ્ર સરકાર દ્વારા 1 જૂન 2015 થી અટલ પેન્‍શન યોજના ચાલુ કરેલ છે. આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે દર મહિને બેંક/પોસ્ટ ખાતામાં પ્રીમિયમ જમા કરાવવાનું હોય છે. જેના માટે લાભાર્થીની ઉંમર 18 થી 40 વર્ષ વચ્ચે હોવી જોઈએ. નિયમિત પ્રિમીયમ ભર્યા બાદ 60 વર્ષની ઉંમરે 1000 થી 5000 સુધી પેન્શન મળવાનું ચાલુ થશે.


આ યોજના માટે પાત્રતા :-

ભારત સરકાર દ્વારા Atal Pension Yojana – APY અમલમાં મૂકવામાં આવી અને તેના માટે આ મુજબ પાત્રતા નક્કી કરેલ છે.


👉 આ પેન્‍શન યોજનાનો લાભ લેવા ભારતીય નાગરિક હોવા જોઈએ.
👉 લાભાર્થીની ઉંમર 18 વર્ષથી 40 વર્ષ હોવી જોઈએ.
👉 આવેદન કરનાર લાભાર્થી પાસે બેંક અથવા પોસ્ટનું બચત ખાતું હોવું જોઈએ. તે બેંક કે પોસ્ટ ખાતામાં આધારકાર્ડ અને મોબાઈલ લિંક હોવો જોઈએ.

👉 સરકારી પેન્‍શનવાળા લાભાર્થીઓને અટલ પેંશન યોજનાનો લાભ મળશે નહી.


આ યોજના માટેની શરતો :-

👉 યોજનામાં જોડાનાર લાભાર્થી પાસે Bank અથવા Post વિભાગનું Saving Account હોવું ફરજિયાત છે.
👉 18 થી 40 વર્ષના લાભાર્થીની ઉંમરની ખરાઈ માટે જન્મનું પ્રમાણપત્ર અથવા લિવીંગ સર્ટીફિકેટ કે અન્ય ઉંમરના દસ્તાવેજ આપવા જરૂરી છે.
👉 રોકડ રકમથી પ્રીમિયમના હપ્તા ભરી શકાશે નહીં. માત્ર બચત ખાતામાંથી ડેબિટ કરી હપ્તા ભરી શકાશે.
👉 લાભાર્થીની ઉંમર અને પેન્‍શનની રકમને આધારે પ્રીમિયમની રકમ નક્કી થશે.
👉 Saving Account ધરાવતા લાભાર્થીઓએ પોતાના બેંક અથવા પોસ્ટ એકાઉન્‍ટમાં મિનીમમ બેલેન્‍સ + પ્રિમીયમની રકમ જેટલું બેલેન્‍સ રાખવું જરૂરી છે.
👉6 માસ સુધી પ્રીમિયમ ન ભરાય તો ખાતું Frozen થઈ જશે. 12 માસ સુધી પ્રીમિયમ ન ભરાય તો ખાતું Deactivate થઈ જશે અને 24 માસ સુધી લાભાર્થી દ્વારા પ્રીમિયમ ન ભરાય તો ખાતુ Closed થઈ જશે.
👉 ગ્રાહક પેન્‍શનની રકમ વધારી કે ઘટાડી શકશે. પરંતુ માત્ર જે તે વર્ષના એપ્રિલ માસમાં જ અને વર્ષમાં એક જ વાર કરી શકશે.
👉 PM Atal Pension Yojana હેઠળ લાભાર્થીના મૃત્યુના કિસ્સામાં તેના Spouse ને આજીવન લાભાર્થી દ્વારા નક્કી કરેલ પેન્‍શનની રકમ મળવાપાત્ર થશે.  અને જો Spouse ના હોય તો નોમિનીને પેન્‍શન કોપ્સની રકમ મળવાપાત્ર રહેશે.

👉 લાભાર્થી દ્વારા અટલ પેંશન યોજના હેઠળ ભરેલ પ્રીમિયમની રકમ ઈન્‍કમટેક્ષના કાયદા મુજબ કલમ 80-C હેઠળ બાદ મળવાપાત્ર છે.


ભારત સરકાર અને જન-સુરક્ષા દ્વારા અટલ પેંશન યોજનાનું ફોર્મ નિયત નમૂનામાં જાહેર કરે છે. જે નીચે લિંક પરથી મેળવી શકાશે.

Atal Pension Yojana Form in English   Click Here
Atal Pension Yojana Form in Hindi Click Here

અટલ પેન્શન યોજનાની માહિતી :-


આર્ટિકલ અટલ પેન્શન યોજના
વિભાગ નાણાં વિભાગ
લાભાર્થી દેશના નાગરિક
અધિકૃત વેબસાઈટ Click Here


જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ :-

APY હેઠળ બેંક અથવા પોસ્ટ વિભાગમાં ખાતું ખોલાવી શકાય છે. જેના માટે લાભાર્થી પાસે નીચે મુજબના ડૉક્યુમેન્‍ટની જરૂરિયાત હોય છે.

👉 આધારકાર્ડ
👉 મોબાઈલ નંબર
👉 જન્મનું પ્રમાણપત્ર અથવા લીવીંગ સર્ટીફિકેટ કે અન્ય 👉 ઉંમર અંગેનું પુરાવો
👉 ચૂંટણીકાર્ડ
👉 સરનામાનો પુરાવો
👉 પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો


યોજનાના ફાયદા :-

અટલ પેંશન યોજના- APY હેઠળ લાભાર્થીની 60 વર્ષની નિવૃત ઉંમરમાં લાભ થાય છે. આ ઉપરાંત આ યોજનાના લાભ નીચે મુજબ આપેલા છે.

👉 આ યોજનાનો લાભ ભારતીય નાગરિકોને જ મળવાપાત્ર થશે.
👉 Atal Pension Yojana – APY નો લાભ 60 વર્ષની ઉંમર બાદ લાભાર્થીઓને મળશે.
👉 યોજના અંતર્ગત પ્રીમિયમ અનુસાર 1000 થી 5000 રૂપિયા સુધી દર મહિને પેન્‍શન મળશે.
👉 પ્રિમીયમની રકમ ઉંમરના આધાર નક્કી થશે.
👉 જો કોઈ 18 વર્ષના લાભાર્થીને આ યોજના હેઠળ 5000 પેન્‍શન મેળવવું હોય તો રૂ.210 પ્રીમિયમની દર મહિને જમા કરાવવું પડશે.
👉 જો કોઈ 40 વર્ષના લાભાર્થીને 5000 પેંશન મેળવવું હોય તો તેમને દર મહિને પ્રિમીયમ પેટે 1454/- રૂપિયા જમા કરાવવા પડશે.યોજના ચાર્ટ:-

APY યોજના અન્‍વયે દર મહિને 18 વર્ષ થી 40 વર્ષ સુધી લાભાર્થીને અટલ પેન્‍શન યોજના અંતર્ગત પ્રીમિયમ ભરવાનું હોય છે. પરંતુ atal pension yojana calculator યોગ્ય રીતે થાય તે જરૂરી છે, જેથી અટલ પેન્શન યોજના ચાર્ટનો યોગ્ય રીતે અભ્યાસ કરીને આ યોજનાનો લાભ ઉઠાવી શકો છો.

લાભાર્થની ઉંમર વર્ષ કેટલા વર્ષોનું યોગદાન દર મહિને પેન્‍શન રૂ.1000 દર મહિને પેન્‍શન રૂ.2000 દર મહિને પેન્‍શન રૂ.3000 દર મહિને પેન્‍શન રૂ.4000 દર મહિને પેન્‍શન રૂ.5000
18 42 42 84 126 168 210
19 41 46 92 138 183 228
20 40 50 100 150 198 248
21 39 54 108 162 215 269
22 38 59 117 177 234 292
23 37 64 127 192 254 318
24 36 70 139 208 277 346
25 35 76 151 226 301 376
26 34 82 164 246 327 409
27 33 90 178 268 356 446
28 32 97 194 292 388 485
29 31 106 212 318 423 529
30 30 116 231 347 462 577
31 29 126 252 379 504 630
32 28 138 276 414 551 689
33 27 151 302 453 602 752
34 26 165 330 495 659 824
35 25 181 362 543 722 902
36 24 198 396 594 792 990
37 23 218 436 654 870 1,087
38 22 240 480 720 957 1,196
39 21 264 528 792 1,054 1,318
40 20 291 582 873 1164 1454
  60 વર્ષ સુધી 1.7 લાખ 3.4 લાખ 5.1 લાખ 6.8 લાખા 8.5 લાખ

આ યોજનામાં જોડાવું કેવી રીતે ?

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે કોઈપણ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકમાં અથવા પોસ્ટ ઓફિસમાંથી APY નું ખાતું ખોલાવી શકાય છે. અટલ પેન્‍શન યોજના અન્‍વયે Online એકાઉન્‍ટ પણ ખોલી શકાય. Atal Pension Yojana SBI online ખાતું માટે નીચે મુજબ સમજૂતી આપેલ છે.


  • Atal Pension Yojana Online Apply માટે SBI બેંકનું ઈન્‍ટરનેટ બેંકિંગમાં લોગીન કરવું પડશે.
  • SBI Login કર્યા બાદ e-Services પર ક્લિક કરવું પડશે. જેમાં Social Security Scheme પર ક્લિક કરવું.
  • જેમાં PMJJBY/PMSBY/APY નામના ત્રણ વિકલ્પ દેખાશે. જેમાં APY (અટલ પેંશન યોજના) પર ક્લિક કરવું.
  • જેમાં Atal pension Yojana Online form ખૂલશે. જેમાં આપની તમામ પ્રકારની વિગતો ભરવાની રહેશે. જેમ કે એકાઉન્‍ટ નંબર, નામ,ઉંમર, સરનામું વગેરે
  • જેમાં પેન્‍શનના અલગ-અલગ વિકલ્પ આવશે. જેમાં ઉંમરના આધારે પ્રીમિયમ નક્કી થશે. આ મુજબ અટલ પેન્‍શન યોજના અંતગર્ત આપનું એકાઉન્‍ટ ખૂલશે.

હેલ્પ લાઇન નંબર :-

ભારત સરકાર દ્વારા અટલ પેન્‍શન યોજના હેલ્પલાઈન જાહેર કરેલી છે. આપને આ યોજના વિશે કોઈ સમસ્યા, પ્રશ્ન કે વધુ જાણકારી માટે ટોલ ફ્રી નંબર પર સંપર્ક કરી શકો છો.


: Helpline Number : 

1800110001 / 18001801111

APY State Wise Helpline Number મેળવવા માટે Click Here

NOTE – All the advertisements and vacancies placed on our website are advertised through the official website and we deliver them to you, so whenever you go to apply, you are kindly requested to visit the official website.Leave a Comment